شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

اخذ ویزای دانشجوئی ترکیه اخذ ویزای دانشجوئی ترکیه

چگونگی اخذ ویزای دانشجوئی از کشور ترکیه

visa

 

 

تا به حال متقاضیان اخذ ویزا میبایستی پذیرش دانشگاهی را به سفارت ترکیه در ایران ببرند و درخواست ویزا بدهند.اما از یک هفته قبل روند کار به این صورت است که متقاضی پس از اخذ پذیرش از دانشگاه مربوطه با ویزای توریستی به ترکیه میرود و پس از ثبت نام در دانشگاه مربوطه ،به بخش پلیس امنیت مراجعه میکند و درخواست ویزای تحصیلی میکند.
شماره های تماس بخش کنسولی سفارت ترکیه: ۳۳۱۱۵۳۵۱-۳۵۹۵۱۱۳۵-۳۵۹۵۱۱۰۰
سایت سفارت ترکیه در ایران

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.