شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

ارائه تسهیلات به دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های ممتاز ارائه تسهیلات به دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های ممتاز

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و سرپرست امور دانش آموختگان سازمان اموردانشجویان گفت: تسهیلات جدید به دانشجویانی که از دانشگاه های A و B جهان فارغ التحصیل می شوند ارائه می شود.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از مهر، دکتر محمدحسین مجلس آرا گفت: در آیین نامه جدید ارزشیابی دانشگاه‌های جهان دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از گروه A و B فقط بررسی شکلی می شوند، یعنی بررسی فناوری به آن معنا در خصوص دانشجویان فارغ التحصیل A و B صورت نمی گیرد.

وی افزود: ضمنا این دسته‌بندی به ما ایده می دهد که اگر دانشجویان بخواهند بورس شوند فقط در گروه دانشگاه های A و B بورس شوند.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و سرپرست امور دانش آموختگان سازمان اموردانشجویان در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های Aو B افزود: شاید این فارغ التحصیلان در اولویت استخدامی قرار گرفته و یا امتیازهایی چون پرداخت وام برای آنها قائل شویم.

وی افزود: همچنین به دانشجویان گروه ضعیف دانشگاه های جهان هم هشدار داده می شود که مدارک این دسته از دانشجویان تحت شرایط ارزیابی می شود و این امر به دلیل این است که استقبال کمتری از دانشگاه های ضعیف برای ادامه تحصیل در ایران به وجود آید

پاسخی بگذارید