شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

ارزشیابی دانش آموختگان دندانپزشگی دانشگاههای خارج از کشور ارزشیابی دانش آموختگان دندانپزشگی دانشگاههای خارج از کشور

اطلاعیه مهم:

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون جایابی دندانپزشکی ۱۸/۱/۱۳۹۳

براساس مصوبات هفدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و تا”کید موکد شورایعالی ارزشیابی مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ ،به اطلاع دانش آموختگان مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی خارج از کشور که تحصیلات خود را قبل از آگوست ۲۰۰۹ میلادی شروع نموده اند، می رساند که کسب حد نصاب قبولی در آزمون جایابی ۶۰% نمره کل (معادل ۱۲ از ۲۰ ) الزامی می باشد. این قبیل دانش آموختگان از دانشگاههای خارج از کشور مورد تا”یید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به شرکت در آزمون جایابی سال ۱۳۹۳ و کسب حد نصاب قبولی جهت ورود به دوره تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور می باشند.
دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش‌آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی به تصویب شورای عالی ارزشیابی رسید ۲۶/۱۲/۹۲

Dastoor_AzmoneMelli

منبع :    وب سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیدگاه ها بسته شده اند.