شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

اعلام شروط تهیه پایان‌نامه درباره ایران برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور اعلام شروط تهیه پایان‌نامه درباره ایران برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور

payan

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرط انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور را داشتن یک استاد راهنما و یا استاد مشاور از کشور ایران عنوان کرد. دکتر مجلس آرا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران برای دانشجویان خارج از کشور بدون نظارت یک استاد ایرانی ممنوع است، تصریح کرد: دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور به شرطی می‌توانند موضوع رساله‌شان را در ارتباط با ایران انتخاب کنند که یک استاد راهنما و یا استاد مشاور داخلی همراه با اساتید راهنما و مشاوره‌ای که در آن کشور برایشان تعیین شده است، داشته باشند. وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه اساتید راهنما و یا مشاوره خارجی دانشگاه مربوط به آن دانشجو اجازه ندهند که استاد راهنمای ایرانی داشته باشد، وزارت علوم ایران نیز با پایان نامه این دانشجو موافقت نخواهد کرد. مجلس آرا با بیان اینکه استاد راهنمای ایرانی باید دانشگاهی و جایگاه هیات علمی نیز داشته باشد، تاکید کرد: پایان نامه باید به امضاء و مسئولیت استاد راهنما و مشاور ایرانی رسیده باشد و تنها راهنمایی در این زمینه کافی نیست. همچنین این استاد راهنما می‌تواند در کشور ایران و از راه دور نظارت داشته باشد. مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تصریح کرد: هزینه‌های استاد راهنما و مشاور با دانشجوی متقاضی است که قصد دارد موضوع رساله‌اش در ارتباط با ایران باشد و هیچ هزینه‌ای از طرف وزارت علوم پرداخت نخواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.