شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

انستیتو دندانپزشکی سماشکو مسکو انستیتو دندانپزشکی سماشکو مسکو

semashko

http://www.msmsu.ru

Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko

در این دانشگاه رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی هم تدریس می شود و شرط تحصیل داشتن مدرک زبان و قبولی در ازمون مصاحبه می باشد.
هزینه تحصیل به زبان روسی کمتر می باشد و دانشجو ملزم به گذراندن دوره ۱۰ ماهه پادفک می باشد.
امکان استفاده از خوابگاه با هزینه جداگانه برای دانشجو یان خارجی مهیا می باشد.
این دانشگاه شامل کتابخانه و آزمایشکاه و سالن سخرانی می باشد

Medical faculty
Faculty of Dentistry
Department of Clinical Psychology
The Faculty of Economics
Moscow regional department
Department of Penitentiary Medicine
Faculty of Postgraduate Education (FPDO)
Department of Teacher Education in Higher Medical School
Faculty of secondary vocational education
Preparatory Faculty
Faculty of Social Work

دانشکده پزشکی
• دانشکده دندانپزشکی
• گروه روانشناسی بالینی
• دانشکده اقتصاد
• مسکو، اداره منطقه ای
• گروه پزشکی ندامتگاه
• دانشکده تحصیلات تکمیلی (FPDO)
• وزارت آموزش و پرورش معلم در دانشکده پزشکی عالی
• دانشکده آموزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسطه
• دانشکده مقدماتی
• دانشکده مددکاری اجتماعی

پاسخی بگذارید