شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو

 

MGU

MGMIMO UNIVERSITY

http://www.mgimo.ru

انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو یک مرکز آموزشی بزرگ و مرکز تحقیقاتی است که در آن دهها رشته بر طبق ۱۲ برنامه آموزشی تدریس می شود.

انتخاب رشته برای دانشجویان بسیار گسترده است  از روابط بین الملل و دیپلماسی گرفته تا رشته ژورنالیستی و روابط عمومی. در ساختار انستیتوی دولتی روابط بین الملل ۷ دانشکده و ۶ انستیتو وجود دارد.
دانشگاه  به حد قابل توجهی به دانشگاه فوق لیسانس مبدل شده است، زیرا  اولین دانشگاه در روسیه است که دوره فوق لیسانس را مشترکاً با انستیتوی تحقیقات سیاسی در پاریس سازماندهی کرد. این خودویژگی که دوره فوق در انستیتوی ما در همکاری با مراکز عالی مختلف آموزشی بزرگ در جهان ( دانشگاه مونیخ، دانشگاه بولونی ، دانشگاه میلان به نام « بوکونی» ، دانشگاه جونس هوپکینس آمریکا، دانشگاه «اندریو» در اسکاتلند و غیره) سپری می شود، امکانات زیادی برای دانشجویان فراهم می کند. بر طبق برنامه منتخب در پایان تحصیل، دانشجو دو دیپلم دریافت می کند: یکی دیپلم فارغ التحصیلی انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو و دیگری از مرکز آموزشی خارجی شریک دانشگاه به دانشجو اعطا می شود. این امر امکانات بیشتری در بازار کار برای دانشجویان فراهم می کند و مسأله شناسایی دیپلم های روسی در خارج از کشور را رفع می سازد. بر طبق آمار، انستیتوی روابط بین الملل یکی از جاهای اول در تعداد برنامه های بین المللی دوره فوق لیسانس را بخود اختصاص می دهد. عملاً تمام این برنامه ها به زبان انگلیسی اجرا می شوند.

MASTER
POLITICS AND ECONOMICS
Political Science
GOVERNANCE

کارشناسی ارشد
سیاست و اقتصاد
علوم سیاسی

حکومت داری

Schools

School of International Relations
School of International Law
School of International Economic Relations
School of International Journalism
School of Political Science
School of International Business and Business Administration

School of Applied Economics and Commerce

دانشکده روابط بین الملل
دانشکده حقوق بین الملل
دانشکده روابط اقتصادی بین المللی
دانشکده روزنامه نگاری بین المللی
دانشکده علوم سیاسی
دانشکده کسب و کار بین المللی و مدیریت کسب و کار
دانشکده اقتصاد کاربردی و بازرگانی

МГИМО

 

دیدگاه ها بسته شده اند.