شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

تخصص پزشکی تخصص پزشکی

tomerآزمون تخصص پزشکی(TUS)
این آزمون هر ساله در دو نوبت در ماه های آوریل و سپتامبر برای متقاضیان تحصیل در رشته های پزشکی در دانشگاه های ترکیه در شهر آنکارا برگزار می شود و ازدو قسمت آزمون زبان خارجی وآزمون علمی تشکیل شده است. هدف از آزمون زبان خارجی انتخاب داوطلبین واجد شرایط برای شرکت در آزمون علمی است. در آزمون زبان خارجی دانشجو می با یست از ۱۰۰ امتیاز حداقل ۶۰ امتیاز کسب کند و گر نه حق ورود به آزمون علمی را نخواهد داشت. آزمون در تاریخی که از سوی شورای آموزش عالی کشور ترکیه از طریق دفترچه راهنمای آزمون توس( tus ) مشخص می شود ساعت ۹:۳۰ صبح برگزارخواهد شد و نتیجه آزمون توس فردای آنروز ساعت ۱۱ صبح بصورت لیست در محل برگزاری امتحان دردسترس داوطلبین قرار می گیرد. دانشجویانی که حد نصاب قبولی را کسب کرده اند وارد آزمون علمی توس خواهند شد که همان روز رأس ساعت ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.
آزمون زبان خارجی توس
________________________________________
گروه اول: انگلیسی، فرانسه، آلمانی
گروه دوم: اسپانیولی، ایتالیایی، روسی
آزمون گروه اول بصورت تستی وگروه دوم بصورت تشریحی برگزار می شود و داوطلب میتواند یکی از ۶ زبان خارجی را جهت آزمون انتخاب کند. درآزمون گروه اول متن ها یی به یکی از زبان های انگلیسی فرانسه یا آلمانی( بسته به ترجیح ) تنظیم شده است که پرسش هایی در قالب در مطلب بصورت تستی و به زبان ترکی استانبولی ارایه شده اند. در آزمون گروه دوم متنی متشکل از حدود ۲۰۰ کلمه به یکی از زبانهای اسپانیولی ایتالیایی یا روسی ارائه میشود که داوطلب باید آنرا به زبان ترکی ترجمه کند.
نکته:
قبولی این مرحله تا دو سال اءتبار دارد .چنانکه دانشجویی دراین امتحان حد نصاب قبولی را کسب کند جهت ورود به آزمون علمی تا دوسال از شرکت در آزمون زبان معاف می باشد .
آزمون علمی
هدف از آزمون علمی انتخاب دانشجویان واجد شرایط جهت ورود به دوره دستیاری در تخصص های مختلف پزشکی میباشد وبصورت تستی برگزار می شود .
این آزمون حاوی ۳ گروه سوال می باشد .
۱٫ تستهای علوم پایه پزشکی نوع اول TTBT. 1
۲٫ تستهای علوم پایه پزشکی نوع دوم TTBT. 2
۳٫ تستهای کلینیک KTBT
دانشجویان فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی به سوالات TTBT .1 KTBT جواب خواهند داد و دانشجویان فارغ التحصیل از دیگر دانشکده ها سوالات TTBT .1 TTBT.2 را جواب خواهند دا د .
TTBT .1takhasos
بیوشیمی ۲۰%
میکروبیولوژی ۲۰%
پاتولوژی ۲۰%
فارماکولوژی ۲۰%
آناتومی ۱۰%
فیزیولوژی ۶%
جنین شناسی و بافت شناسی ۴%
TTBT.2
بیوشیمی ۴۵%
میکروبیولوژی ۴۵%
فیزیولوژی ۵%
جنین شناسی وبافت شناسی ۵%
KTBT
داخلی ۳۰%
کودکان ۳۰%
جراحی ۲۵%
زنان و مامایی ۱۵%

دیدگاه ها بسته شده اند.