شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه دولتی فناوری کازان دانشگاه دولتی فناوری کازان

Kazan State Technological University

دانشگاه ایالتی کازان یکی از قدیمی ترین دانشگاهها در روسیه است و در سال ۱۸۰۴ تاسیس شد.این دانشگاه در سال ۱۹۲۵ به نام دانشگاه ایالتی لنین کازان تغییر نام یافت.
رتبه این دانشگاه در سطح دانشگاه صنعتی وفنی ۱۲ از ۳۲۶ است و از لحاظ علمی در روسیه ۴۶ از۱۸۱۸ می باشد.
این دانشگاه در رشته های زیر در تمامی مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد.وشرط تحصیل در این دانشگاه گذراندن دوره ۱۰ ماهه پادفک است که دانشجویان می توانند در سپتامبر یا در فوریه برای پذیرش اقدام کنند.

Казанский Государственный Технологический Университет

Institute of Automation & Electronic Instrument-Making Departments
Automation & Control
Electrical Equipment
Devices & Information & Measurement Systems
General Chemistry & Ecology
Opto-Electronic Systems
Standartization, Certification & Technological Management
Institute of Technical Cybernetics & Informatics Departments
Applied Mathematics & Informatics
Automatical Information Processing & Control Systems
Computer Design & Manufacturing
Computer Systems & Information Security
Institute of Radio-Engineering & Telecommunications Departments
Microelectronic Device Design & Manufacturing
Radio-Engineering & Telecommunications Systems
Radioelectronic & Quantum Devices
Radioelectronics & Industrial Management
Radioelectronic Equipment Technology
Theoretical Radio-Electronics
Institute of Engineering & Economics Departments
Industrial Economics & Administration
Management, Marketing & Bussiness
Industrial Commerce & Marketing
Engineering Phsychology & Pedagogics
Institute of Social Technologies Departments
Philosophy
English Language
High School Pedagogics
History & Public Relations
Sociology & Politology & Management
Athletics & Sports
Russian & Tatar Languages
Physics & Mathematics Faculty Departments
Higher Mathematics
General Physics
Technical Physics
Theoretical & Applied Mechanics
Special Mathematics

Ph.D. Courses:

• System analysis & automatic control
• Plasma physics & chemistry
• Heat & molecular physics
• Aerodynamics & heat-exchange processes of vechicles
• Design and construction of vehicles
• Strenth of vehicles
• Manufacturing technology of vehicles
• Heat engines of vehicles
• Electrotechnical complexes & systems including their control & regulation
• Radiotechnical & TV-systems
• Control in technical systems
• Devices elements of computing means & control systems
• Designing automation systems
• Technological processes automation
• Information processing & control systems
• Information-measuring systems
• Liquid, gas & plasma mechanics
• Application of computing, mathematical modeling & mathematical methods in scientific research
D.Sc. Courses:
• Strenth of vehicles
• Manufacturing technology of aircraft
• Elements and devices of computing equipment
• Information processing and control systems
• Designing automation systems

کازان 

   http://www.kai.ru

پاسخی بگذارید