شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه غازی عثمان پاشا (GAZIOSMANPAŞA) دانشگاه غازی عثمان پاشا (GAZIOSMANPAŞA)

Gaziosmanpaşa University1

دانشگاه غازی عثمان پاشا (GAZIOSMANPAŞA)

این دانشگاه اسم خود را از غازی عثمان پاشا قهرمان بزرگ ترکیه، تربیت یافته توکات، گرفته است. در سال۱۹۹۲ تأسیس شد. زبان آموزشی دانشگاه ترکی است. طول دوره تحصیل۴ سال است. دارای دانشکده های: علوم پایه و ادبیات، کشاورزی، اقتصاد و علوم اداری، تربیت معلم و پزشکی و دارای مدرسه های عالی: آموزش بدنی و ورزش، بهداشت توکات، مدیریت و هتلداری گردشگری زیله zile است.
انستیتوهای علوم پایه و علوم اجتماعی نیز در سطح تحصیلات تکمیلی آموزش میدهند. دانشگاه دارای۴۰۰ نفر عضو هیأت علمی و ۴۲۰ نفر پرسنل اداری است.
www.Gop.edu.tr

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.