شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه فاتح-FATIH دانشگاه فاتح-FATIH

fatih1

دانشگاه فاتح

دانشگاه فاتح در سال۱۹۹۶ به عنوان یک دانشگاه متعلق به یک بنیاد خصوصی در استانبول تأسیس شد. زبان آموزشی دانشگاه انگلیسی است. دارای۳ دانشکده و ۳ مدرسه عالی است.  هزینه های ثبت نام در دو قسط اخذ میشود. امکانات دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاهها در زمینه های تغذیه، اسکان، ورزش و زیربنای تکنولوژیک در موقعیت ممتازی قرار دارد.
دانشگاه باتوجه به امتیاز دریافتی دانشجویان در کنکور دانشگاهها به آنهاییکه در گروه۱۰۰ نفر اولی باشند، ۶۰۰ دلار، به آنهاییکه در گروه پانصد نفر اولی باشند ۴۵۰ دلار و به آنهاییکه در گروه۱۰۰۰ نفر اولی باشند، ۳۰۰ دلار بورس میدهد.
علاوه بر آن، به همه دانشجویانی که از بورس بهره مند میشوند ۱۰۰ دلار اضافه داده میشود.

رشته های تحصیلی دانشگاه:

دانشکده علوم پایه و ادبیات: فرهنگ و ادبیات آمریکایی، زبان و ادبیات انگلیسی، شیمی، ریاضیات، تاریخ، زبانو ادبیات ترک
دانشکده علوم اداری و اقتصاد: اقتصاد، مدیریت، مدیریت عمومی، روابط بین الملل
دانشکده مهندسی: مهندسی در رشته های: رایانه، محیط، الکترونیک، صنایع

دیدگاه ها بسته شده اند.