شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه فرهنگ استانبول-KULTUR دانشگاه فرهنگ استانبول-KULTUR

kultur

دانشگاه فرهنگ استانبول

این دانشگاه در سال۱۹۹۷ به عنوان یک دانشگاه بنیاد خصوصی تأسیس شد. دارای۴ دانشکده، ۲ مدرسه عالی آموزش شغلی و ۲ انستیتو است. تعداد دانشجویان آن قریب به۱۵۰۰ نفر است.
دانشجویان میتوانند در خوابگاههای وابسته به سازمان اعتبار و خوابگاهها بمانند. در هر یک از ساختمان های واقع در شیرین اولر بوفه و رستوران وجود دارد. دانشجویان در مورد مسائل پزشکی میتوانند به بیمارستان آتاکوی مراجعه نمایند.

تقریباً به۴۲/۱۷% دانشجویان از طرف سازمان گزینش دانشجو بورس داده میشود. همچنین به۲۷% دانشجویان نیز از طرف بنیاد (Kültür Koleji Eğitim Vakfi) و مؤسسات دیگر بورس داده میشود. بنابر این در حدود ۵/۴۴% دانشجویان از امکان دریافت بورس برخوردارند.
در دو کتابخانه دانشگاه امکانات رایانه ای، اینترنت و… عرضه میشود. فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی نیز توسط باشگاههای دانشگاه صورت میگیرد.

رشته های تحصیلی دانشگاه:
دانشکده علوم پایه و ادبیات: زبان و ادبیات انگلیسی، ریاضیات ـ رایانه، زبان و ادبیات ترکی
دانشکده حقوقِ
دانشکدهاقتصاد و علوم اداری: مدیریت، اقتصاد، روابط بین الملل(به انگلیسی)
دانشکده مهندسی و معماری: مهندسی در رشته های رایانه(به انگلیسی)، صنایع(به انگلیسی)، عمران (به انگلیسی) و معماری.

دیدگاه ها بسته شده اند.