شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه فنی و مهندسی دریایی سنت پترز بورگ دانشگاه فنی و مهندسی دریایی سنت پترز بورگ

دانشگاه ایالتی دریایی

STATE MARINE TECHNICAL UNIVERSITY OF St.PETERSBURG

www.smtu.ru

دانشگاه دریایی فنی ایالتی سن پترزبورگ یک موسسه آموزشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است.
این دانشگاه توسط رئیس دکتر کنستانتین که نظارت بر طیف وسیعی از فعالیت ها از طریق یک تیم از معاون  و تعدادی از گروه های اداری، مانند مدیریت و حسابداری، امور بین الملل و آموزش به عهده دارد.

Faculties
Faculty of Natural and Social Sciences and Humanities
Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering
Faculty of Marine Engineering
Faculty of Marine Electronics and Control Systems
Faculty of Business and Management

دانشکده ها
دانشکده علوم طبیعی و اجتماعی و علوم انسانی،
دانشکده معماری و مهندسی دریایی اقیانوس،
دانشکده مهندسی دریایی،
دانشکده الکترونیک و دریایی سیستم های کنترل،
دانشکده کسب و کار و مدیریت.

Государственный морской технический университет Санкт-Петербурга

دیدگاه ها بسته شده اند.