شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه مندلیف دانشگاه مندلیف

Mendeleev Russian University of Chemical Technology

در سال ۱۹۲۰ انیستبتو شیمی و تکنولوژی به نام مندلیف ساخته شد که اولین دانشگاه تخصصی شیمی و تکنولوژی ان زمان به شمار می رفت. که شامل دانشکدهای زیر می باشد.
دانشکده اقتصاد و مدیریت که در سال ۱۹۳۱ تاسیس شد
دانشکده شیمی و مسائل توسعه پایدار در سال ۲۰۰۰ تاسیس شد.
دانشکده لجستیک و منابع تکنولوژی در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد.
دانشکده موتد تولید انرژی و منابع تکنولوژی در سال ۲۰۰۷ تاسیس شد.
دانشکده علوم طبیعی در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد.
امکان پذیرش برای دانشجویان خارجی در تمامی مقاطع تحصیلی در رشته های فن آوری شیمیایی از مواد معدنی.فن آوری سنتز مواد معدنی اولیه فن اوری از کود های معدنی.فناوری سنتز مواد خالص و مواد شیمیایی .شیمی معدنی.شیمی مواد جامد.روش های تدریس شیمی .شیمی.فیزیک.مهندسی مواد.نانو.ورشته های مدیریت موجود می باشد.
هم چنین دانشجویان می توانند از خوابگاه این دانشگاه با هزینه ۶۵۰ دلار در سال استفاده کنند.
این دانشگاه دانشجو را با ۲۱۵ دلار در سال بیمه می کند
دانشجویانی که میخواهند در این دانشگاه تحصیل کنند باید دوره پادفک را بگذرانند
این دانشگاه در سپتامبر و فوریه پذیرش میدهد.

is
http://wwwhttp://www.muctr.ru.muctr.ru

پاسخی بگذارید