شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه نیغده (NİĞDE) دانشگاه نیغده (NİĞDE)

 

Nigde1

دانشگاه نیغده (NİĞDE)

این دانشگاه در سال۱۹۹۲ در نیغده (آکسارای) بنا شد. دارای۸ دانشکده است که۴ تای آن در نیغده و ۴ تای بقیه در شهر آکسارای قرار دارد. دانشکده های علوم پایه و ادبیات، تربیت معلم، اقتصاد و علوم اداری و مهندسی و معماری در شهر نیغده و دانشکدههای مهندسی، اقتصاد و علوم اداری، تربیت معلم و علوم پایه و ادبیات آن در شهر آکسارای قرار دارد.
دارای دو مدرسه عالی و ۵ مدرسه عالی آموزش مهارت است. انستیتو علوم پایه و علوم اجتماعی آن نیز به ریاست دانشگاه وابسته است.
رشته های انستیتو علوم پایه: زمینشناسی، شیمی، مکانیک، الکتریک، الکترونیک، عمران، بیولوژی، ریاضیات، فیزیک، مهندسی محیط.
رشته های انستیتوی علوم اجتماعی: تاریخ، مدیریت، اقتصاد، مدیریت عمومی، زبان و ادبیات ترکی، علوم آموزشی، آموزش بدنی.
www.nigde.edu.tr

 

دیدگاه ها بسته شده اند.