شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان تیانجین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان تیانجین

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان تیانجین، گروه ممتاز

۲۰- Tianjin University
۲۱- Nankai University
۲۲- Tianjin normal University

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان تیانجین ، گروه خوب

۹- Tianjin University of Finance & Economics
۱۰- Tianjin Polytechnic University

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان تیانجین ، گروه سه، فقط تا سطح کارشناسی)

۵٫ Tianjin University of Technology
۶٫ Tianjin University of Science & Technology
۷٫ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
۸٫ Tianjin institute of Physical Education
۹٫ Tianjin University of Commerce http://yg.tjcu.edu.cn/eng/
۱۰٫ Tianjin Conservatory of Music

پاسخی بگذارید