شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه پاموک قلعه (Pamukkale) دانشگاه پاموک قلعه (Pamukkale)

 

pamukkale.jpg1

دانشگاه پاموک قلعه (Pamukkale)

این دانشگاه در سال۱۹۹۲ تأسیس شد. دانشکده های پزشکی و مهندسی قبل از تأسیس آن به دانشگاه دوکوز ایلول (۹ سپتامبر) وابسته بودند. اکنون دانشگاه دارای۶ دانشکده، ۸ مدرسه عالی و ۳ انستیتوست. زبان آموزشی دانشگاه ترکی است. این دانشگاه با بودجه دولت اداره میشود. محل دانشگاه در دنیزلی است.

www.pamukkale.edu.tr

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.