شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

زبان حیدرآباد زبان حیدرآباد

 

حیدراباد

درباره دانشگاه

موسسه مرکزی زبان انگلیسی زاییده افکار اولین نخست وزیر هند ، جواهر لعل نهرو بود.که در سال ۱۹۵۸ در حیدرآباد برای آموزش زبان انگلیسی معلمان پرداخت . و در ماه آوریل سال ۱۹۷۲ ، به موسسه زبانهای زنده جهان تغییر نام یافت.

رشته های دانشگاه
دانشگاه زبانهای خارجی حیدر آباد شامل دوبخش اصلی است
School of Germanic Studies
Department of German Language and Linguistics
Department of German Literature
Department of Germanic Languages and Literatures
Department of Austrian and Swiss German Literatures
School of English Language Education
Department of English as Second Language (ESL) Studies
Department of Materials Development, Testing and Evaluation
Department of Training, Development and Education

School of Middle-east And African Studies
Department of Arabic Language and Linguistics
Department of Arabic Literature
School of Language Sciences
Department of Phonetics and Spoken English
Department of Linguistics and Contemporary English
Department of Computational Linguistics

School of Asian Studies
Department of the Chinese, Japanese and Korean Studies
Department of Persian Studies
Department of the Turkish Studies
School of English Literary Studies
Department of English Literature
Department of English Literature of Common Wealth Countries
Department of American and Caribbean Literatures
Department of Literary Theory and Criticism

School of Romance Studies
Department of French Studies
Department of Francophone Studies
Department of Hispanic Studies
Department of Portuguese Studies
Department of Italian Studies
School of Distance Education
Department of English Language Teaching, Linguistics and Phonetics
Department of Literatures in English
Department of Distance Education in Foreign Languages and Literatures

School of Russian Studies
Department of Russian Language and Linguistics
Department of Russian Literature
School of Communication Studies
Department of Media and Communication
Department of Journalism and Mass Communication
Department of Film Studies and Visual Communication

School of Inter-disciplinary Studies
Department of Arts, Aesthetics and Comparative Philosophy
Department of Comparative Literature
Department of Culture Studies
Department of Social Exclusion Studies
Department of Hindi and India Studies (Modern Indian Languages and Literatures, History, Culture, Grammar and Poetics)
Department of Translation Studies

امکانات دانشگاه
Living on Campus, Health & Recreation, Career & Jobs, Rules
سایت دانشگاه

پاسخی بگذارید