شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی ۱۸ـ۲۰۱۷ لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی ۱۸ـ۲۰۱۷

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد و از سال تحصیلی ۱۸ـ۲۰۱۷ صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و تنها مدارک صادره از این دانشگاهها طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشند.

430152_x1tyukt9

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.