شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

نرخ‌های متفاوت دانشگاهها برای مصاحبه دکتری نرخ‌های متفاوت دانشگاهها برای مصاحبه دکتری

nerkhفهرست گران ترین مصاحبه‌ها
دانشگاه های مجری دوره دکتری در سال جاری مبالغ متفاوتی را جهت فرآیند ثبت نام انجام مصاحبه و بررسی پرونده آزمون دوره دکتری ۹۳ به داوطلبان اعلام کردند که در این میان گرانترین دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است.
به گزارش خبرنگار مهر، فرایند مصاحبه آزمون دکتری ۹۳ از شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در دانشگاههای کشور آغاز شده است. داوطلبانی که براساس کارنامه منتشره در سایت سازمان به عنوان معرفی شده یک و یا چند کد رشته محل از رشته امتحانی مربوط مشخص شده‌اند، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه برای هریک از دانشگاه ها و موسسات مبلغی را به شماره حساب مربوط به موسسه محل برگزاری مصاحبه واریز و اصل فیش واریز شده را به همراه مدارک مورد نیاز به همراه داشته باشند و آن را هنگام شرکت در مصاحبه به مسوول ذیربط تحویل دهند.
در صورتیکه برای چند کد رشته محل در یک دانشگاه، منحصراً از داوطلب یک نوبت مصاحبه به عمل آید باید بدون توجه به تعداد کد رشته‌ها مبلغ مشخص شده پرداخت شود.
در سال های گذشته باید دانشجویان یک مبلغ مشخص را و یا مبالغ مختلف با سقف مشخص را در قبال مصاحبه و بررسی پرونده به حساب دانشگاه واریز می کردند ولی در سال جاری تعیین وجه ثبت نام بررسی پرونده و انجام مصاحبه، به دانشگاه ها واگذار شده است و میزان هزینه در میان دانشگاههای مختلف پراکندگی بیشتری دارد.
براین اساس ، هر دانشگاهی با در نظر گرفتن شاخص هایی مبلغی را به عنوان وجه ثبت نام مشخص کرده که بالاترین آن مربوط به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با ۸۰ هزار تومان و کمترین آن نیز مربوط به دانشگاه های یزد، یاسوج، سیستان و بلوچستان،شاهد، شهید چمران اهواز با ۲۵ هزار تومان است.
سه دانشگاهی که بیشترین مبلغ را برای ثبت نام مصاحبه و بررسی پرونده آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۳ را به ترتیب به خود اختصاص داده اند، دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی ۸۰ هزار تومان ، دانشگاه تهران ۷۵ هزارتومان و دانشگاه رازی کرمانشاه با ۶۰ هزار تومان هستند.
جالب اینجاست دانشگاه خواجه نصیر از دانشگاههای برتر صنعتی مانند صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت ، صنعتی اصفهان که مبلغ ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان را برای وجه ثبت نام اختصاص داده اند مبلغ بیشتری را برای فرایند مصاحبه در نظر گرفته است.

دیدگاه ها بسته شده اند.