شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

نظام آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور چین نظام آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور چین

نظام آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور چین

تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌
تحصیلات‌ دانشگاهی‌
دوره های تحصیلی‌
معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اچین
جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای اچین
تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌
در کشور چین تحصیلات ابتدائی از ۶ سالگی به مدت ۵ یا ۶ سال است در این دوره ، دانش آموزان ملزم به گذراندن دروس متنوعی نظیر زبان چینی ، ریاضیات و مطالب اخلاقی وورزش و فعالیت های فوق العاده می باشند .سپس وارد دوره آموزشی مقطع متوسطه می شوند که۶ سال به طول می انجامد وبه دو مقطع آموزش متوسطه و آموزش فنی و حرفه ای تقسیم می گردد.هریک از این دوره هاخود شامل دو مرحله آموزشی سه ساله مقدماتی متوسطه و دوره سه ساله تکمیلی متوسطه می باشند که در قالب دوره های ۴ ساله و ۳ ساله ارائه می گرددند.دانش آموزانی که از مدارس مقدماتی متوسطه فارغ التحصیل می گردند از مجوز ورود به مراکز متوسطه .فنی و حرفه ای برخوردارند . در این مراکز آموزشی برنامه های آموزشی ۲ تا۴ سال ارائه می گردد

تحصیلات‌ دانشگاهی‌
دانشگاه ها ، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی به ارائه برنامه های ۴ یا ۵ ساله و هم چنین دوره های تخصصی ۲ تا ۳ سال مبادرت می نمایند. آن دسته از دانشجویان که به اتمام نخستین دوره نایل آیند از مجور حضــــور در دوره‌های بعدی برخوردار می‌گردند . دانشگاه‌های چین به چند دسته تقسیم می گردند برخی از دانشگاه ها مستقیماً تحت نظارت وزارت آموزش عالی قرار داشتند و تعدادی از آنها نیز توسط شهرداری ها و استانداری اداره می گردند. علاوه بر این تعدادی دیگر نیز توسط مراکز محلی شهرها مورد نظارت واقع می گردند. آن دسته از دانش آموزانی که از مراکز آموزش متوسطه فارغ التحصیل شده اند می توانند پس از قبولی در آزمون ورودی به دانشگاه راه یابند. سال تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی تمام وقت به دو ترم تقسیم می شود. برخی از دانشگاه ها نیز از سه ترم تحصیلی برخوردار می باشند. ترم اول از اوایل سپتامبر و ترم دوم از اواسط فوریه آغاز می گردد.

‌دوره‌های‌ تحصیلی‌
Associate : 2 تا ۳ سال تحصیل بعد از دوره متوسطه
Bachelor : شامل ۴ تا ۵ سال تحصیل در دانشگاه های معتبر بعد از دوره متوسطه
Master : شامل ۲ تا ۳ سال تحصیل به صورت آموزشی و پژوهشی(کار عملی ،نوشتن و دفاع از پایان نامه /تز ) در رشته های گوناگون بعد از دوره کارشناسی
Doctor (Ph.D.) : شامل ۳ سال تحصیل همراه با رساله بعد از کارشناسی ارشد

معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در چین
الف) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چین گروه یک (ممتاز) برای کلیه دوره های تحصیلی

(دانشگاه های شهر Beijing)
۱- Tsinghua Universit
۲- Peking University
۳- Beijing Normal University
۴- Renmin University of China
۵- Beihang University
۶- Beijing University of Technology
۷- Beijing University of Science & Technology
۸- Beijing University of Chemical Technology
۹- Beijing Jiaotong University
۱۰- Beijing University of Posts & Telecommunications
۱۱- University of International Business & Economics
۱۲- China University of Political Science & law
۱۳- Beijing Forestry University
۱۴- Capital Normal University
۱۵- Capital University of Economics & Business
۱۶- Beijing Sport University
۱۷- Chinese Academy of Agricultural Sciences
۱۸- Beijing Institute of Technology
۱۹- China Agricultural University

(دانشگاه‌های استان Tianjin)
۲۰- Tianjin University
۲۱- Nankai University
۲۲- Tianjin normal University

(دانشگاه های استان Hebei)
۲۳- Yanshan University
۲۴- Hebei University
۲۵- Hebei Normal University
۲۶- Agricultural University of Hebei
۲۷- North China Electric Power University

(دانشگاه های استان Shanxi)
۲۸- Shanxi University

(دانشگاه های استان (Liaoning
۲۹- Northeastern University
۳۰- Dongbei University of Finance & Economics
۳۱- Liaoning University
۳۲- Liaoning Normal University
۳۳- Dalian Maritime University
۳۴- Dalian University of Technology

(دانشگاه های استان Jilin)
۳۵- Jilin University
۳۶- Northeast Normal University
۳۷- Jilin Agricultural University
۳۸- Northeast China Institute of Electric Power Engineering

(دانشگاه های استان Heilongjiang )
۳۹- Harbin Engineering University
۴۰- Heilongjiang University
۴۱- Northeast Forestry University
۴۲- Northeast Agricultural University
۴۳- Harbin Normal University
۴۴- Harbin University of Science & Technology
۴۵- Harbin Institue of Technology

(دانشگاه های شهر Shanghai)
۴۶- Fudan University
۴۷- Tongji University
۴۸- East China University of Science & Technology
۴۹- Shanghai University
۵۰- Donghua University
۵۱- Shanghai University of Finance & Economics
۵۲- University of Shanghai for Science & Technology
۵۳- Shanghai Normal University
۵۴- Shanghai Fisheries University
۵۵- Shanghai Maritime University
۵۶- Shanghai International Studies University
۵۷- Shanghai Jiao Tong University

(دانشگاه های استان Jiangsu )
۵۸- Nanjing University
۵۹- Southeast University
۶۰- Nanjing University of Acronautics & Astronautics
۶۱- China University of Mining & Technology
۶۲- Nanjing Agricultural University
۶۳- Nanjing University of Science & Technology
۶۴- Nanjing Normal University
۶۵- Yangzhou University
۶۶- Hohai University
۶۷- Nanjing Forestry University
۶۸- University of Science & Technology of China

(دانشگاه های استان Zhejiang)
۶۹- Zhejiang University
۷۰- Zhejiang Normal University

(دانشگاه های استان Anhui)
۷۱- Hefei University of Technology
۷۲- Anhui University
۷۳- Anhui Normal University
(دانشگاه های استان رFujian)
۷۴- Xiamen University
۷۵- Fujian Normal University

(دانشگاه های استان Jiangxi)
۷۶- Nanchang University

(دانشگاه های استان Shandong )
۷۷- Shandong University
۷۸- Ocean University of China
۷۹- Shandong Normal University
۸۰- Qufu Normal University
۸۱- Jinan University

(دانشگا های استان Henan)
۸۲- Zhengzhou University
۸۳- Henan University

(دانشگاه های استان Hubei)
۸۴- Huazhong University of Science & Technology
۸۵- Wuhan University
۸۶- Huazhong Normal University
۸۷- Huazhong Agricultural University
۸۸- China University of Geosciences
۸۹- Zhongnan University of Economis and Law
۹۰- Hubei University
۹۱- Wuhan University of Technology
۸۹- صرفاً در رشته صنایع سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

(دانشگاه های استان Hunan)
۹۲- Hunan University
۹۳- Hunan Normal University

(دانشگاه های استان Guangdong)
۹۴- Sun Yat-Sen University
۹۵- South China University of Technology
۹۶- South China normal University

(دانشگاه های استان Guangxi)
۹۷- Guangxi University
(دانشگاه های استان رChongqing)
۹۸- Chongqing University

(دانشگاه های استان Sichuan)
۹۹- Sichuan University
۱۰۰- Southwest Jiaotong University
۱۰۱- Southwestern University of Finance & Economics

(دانشگاه های استان Yunnan)
۱۰۲- Yunnan University
۱۰۳- Kunming University of Science & Technology
۱۰۴- Yunnan Normal University

(دانشگاه های استان Shaanxi)
۱۰۵- Xi an Jiaotong Universoty
۱۰۶- Northwestern Polytechnic University
۱۰۷- Xidian University
۱۰۸- Northwest University
۱۰۹- Northwest Agriculture & Forestry University
۱۱۰- Shaanxi Normal University
۱۱۱- Xi an International Studies University

(دانشگاه های استان Gansu)
۱۱۲- Lanzhou University

ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چین، گروه دو (خوب)
اگرچه مدارک دانشگاه های گروه دو در کلیه دوره ها از جمله در دوره دکتری (Ph.D) نیز ارزشیابی می شود، اما توصیه می شود که در دوره دکتری (Ph.D) تنها در دانشگاه های گروه یک (ممتاز) ادامه تحصیل داده شود.
(دانشگاه های شهر Beijing)
۱- China Foreign Affairs University
۲- Beijing International Studies University
۳- Central Academy of Fine Arts
۴- North China University of Technology
۵- Tianjin Polytechnic University
۶- Beijing Language of Culture University (Beijing)
۷- North China Electric Power University
۸- Beijing Institute of Civil Engineering & Architecture

(دانشگاه های استان Tianjing)
۹- Tianjin University of Finance & Economics
۱۰- Tianjin Polytechnic University

)دانشگاه های استان Hebei)
۱۱- Hebei Polytechnic University
۱۲- Hebei University of Technology

(دانشگاه های استان Liaoning)
۱۳- Liaoning Technical University
۱۴- Shenyang Normal University
۱۵- Liaoning Institute of Technology
۱۶- Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology
۱۷- Dalian Institute of Light Industry
۱۸- Shenyang Institute of Chemical Technology
۱۹- Bohai University
۲۰- Liaoning Technical University
۲۱- Dalian University of Foreign Languages
۲۲- Dalian Fisheries University

(دانشگاه های استان Jilin)
۲۳-Jilin College of the Arts
۲۴- Changchun University of Science & Technology

(دانشگاه های استان Heilongjiang)
۲۵- Jiamusi University
۲۶- Daqing Petroleum Institute

(دانشگاه های شهرShanghai)
۲۷- Shanghai Conservatory of Music

(دانشگاه های استان Jiangsu )
۲۸- Nanjing Arts Institute
۲۹- Siuthern Yangtze University
۳۰- Nantong University
۳۱- Yancheng Institute of Technology

(دانشگاه های استان Zhejiang)
۳۲- Ningbo University
۳۳- Zhejiang Forestry University
۳۴- Zhejiang Wanli University

(دانشگاه های استان Anhui)
۳۵- Anhui University of Science & Technology

(دانشگاه های استان Fujian)
۳۶- Fujian Agriculture & Forestry University

(دانشگاه های استان Jiangxi)
۳۷- Jiangxi Normal University
۳۸- Jiangxi Agricultural University
۳۹- East china Jiaotong University
۴۰- Jingdezhen Ceramic Institute
۴۱- Jiangxi University of Finance & Economics

(دانشگاه های استان Shandong)
۴۲- Qingdao University
۴۳- Yantai University
۴۴- Qingdao University of Science & Technology
۴۵- Shandong College of Arts
۴۶- Laiyang Agricultural University
۴۷- Shandong University of Science & Technology
۴۸- Qingdao Technological University

(دانشگاه های استان Henan)
۴۹- Henan normal University
۵۰- Henan University of Science & Technology
۵۱- Zhongyuan University of Technology
۵۲- North China University of Water Conservancy & Electric Power

(دانشگاه های استان Hubei)
۵۳- Wuhan Polytechnic University
۵۴- China three Gorges University

(دانشگاه های استان Hunan)
۵۵- Central South University of Forestry & Technology
۵۶– Xiangtan University
۵۷- Hunan Agricultural University

(دانشگاه های استان Chongqing )
۵۸- Sichuan International Studies University

(دانشگاه های استان Guangdong)
۵۹- Guangdong University of Technology
۶۰- Wugi University

(دانشگاه های استان Guangxi)
۶۱- Guangxi Normal University
۶۲- Guangxi Nationalities University
۶۳- Guilin University of Electronic Technology

(دانشگاه های استان Sichuan)
۶۴- Sichuan Normal University
۶۵- Sichuan Agricultural University
(دانشگاه های استان Yunnan)
۶۶- Yunnan Agricultural University

(دانشگاه های استان Gansu)
۶۷- Lanzhou Jiaotong University

ج) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چین، گروه سه، فقط تا سطح کارشناسی (لیسانس) ارزشیابــی می شود.

(دانشگاه های شهر Beijing)
۱٫ China conservatory
۲٫ Beijing Materials Institute
۳٫ University of International Relations
۴٫ Shougang Institute of Technology

(دانشگاه های استان Tianjin)
۵٫ Tianjin University of Technology
۶٫ Tianjin University of Science & Technology
۷٫ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
۸٫ Tianjin institute of Physical Education
۹٫ Tianjin University of Commerce
۱۰٫ Tianjin Conservatory of Music

(دانشگاه های استان Hebei)
۱۱٫ Hebei University of Science & Technology
۱۲٫ Hebei University of Economics & Business

(دانشگاه های استان Liaoning)
۱۳٫ Dalian Nationalities University
۱۴٫ Shenyang institute of Physical Education

(دانشگاه های استان Jilin)
۱۵٫ Jilin Architectural & civil Engineering Institute
۱۶٫ Jilin Institute of Physical Education

(دانشگاه های شهر Shanghai)
۱۷٫ Shanghai Finance University
۱۸٫ East China Normal University
۱۹٫ Shanghi Institute of Foreign Trade
۱۹٫ در رشته های علوم انسانی از طریق ارزیابی توانمندی های علمی و حرفه ای متقاضی (ااخذ آزمون)

(دانشگاه های استان Jiangsu)
۲۰٫ Jiangsu Polytechnic University
۲۱٫ Suzhou University of Science & Technology
۲۲٫ Yancheng Teachers University
۲۳٫ Changzhou institute of Technology
۲۴٫ Huaiyin Teachers University

(دانشگاه های استان Zhejiang)
۲۵٫ Zhejiang Science & Technology University
۲۶٫ Zhejiang Ocean University

(دانشگاه های استان Anhui)
۲۷٫ Anhui University of Technology

( دانشگاه های استان Shandong)
۲۸٫ Liaocheng University
۲۹٫ Shandong University of Finance

(دانشگاه های استان Henan)
۳۰٫ Xinyang normal University
۳۱٫ Henan University of Finance & Economics
۳۲٫ Henan Polytechnic University

(دانشگاه های استان Hunan )
۳۳٫ Changsha University of Science & Technology
۳۴٫ Hunan University of Arts Science

(دانشگاه های استان Guangdong)
۳۵٫ Guangdong Polytechnic Normal University
۳۶٫ Guangdong University of Business Studies
۳۷٫ Zhaoqing University
۳۸٫ Shaoguan University
۳۹٫ Guangzhou Academy of Fine Arts
۴۰٫ Jiaying University
۴۱٫ Guangdong University of Foreign Studies

(دانشگاه های استان Guangxi)
۴۲٫ Guangxi University of Technology
۴۳٫ Guangxi Arts institute
۴۴٫ Guilin University of Technology

(دانشگاه های استان Hainan)
۴۵٫ South china University of Tropical Agriculture

(دانشگاه های استان Chongqing)
۴۶٫ Chongqing normal University
۴۷٫ Chongqing Jiaotong University
۴۸٫ Chongqing institute of Technology
۴۹٫ Sichuan fine Arts institute
۵۰٫ Sichuan Conservatory of Music
۵۱٫ Chongqing Three gorges University
۵۲٫ Southwest University of Science & Technology
۵۳٫ Chengdu Neusoft Institute of Information Technology
۵۴٫ Chengdu University

(دانشگاه های استان Shaanxi)
۵۵٫ Sichuan Conservatory of Music
۵۶٫ Southwest University for Nationalities

(دانشگاه های استان ‍Chougqing)
۵۷٫ Chougqing Technology & Business University
۵۸٫ Chongqing University of Posts & Telecommunications

(دانشگاه های استان Shaanxi)
۵۹٫ Chang,an University

( دانشگاه های استان Gansu)
۶۰٫ Lanzhou University of Technology

(دانشگاه های استان Qinghai)
۶۱٫ Qinghai Normal University

(دانشگاه های استان Xinjiang)
۶۲٫ Xinjiang Agriculteral University
۶۳٫ Shihezi University

(دانشگاه های استان Yunnan)
۶۴٫ Yunnan University of Finance & Economics
۶۵٫ Yunnan Arts Institute

(دانشگاه های استان Xizang)
۶۶٫ Tibet University

(دانشگاه های استان Shaanxi)
۶۷٫ Xi,an University of Physical Education

(دانشگاه های استان Qinghai)
۶۸٫ Qinghai Nationalities University

د) مدارک صادره از مراکز آموزش عالی مورد تائید وزارت عالی و فرهنگ کشور چین (WWW.moe.edu.cn/english/List.htm) نیز بر اساس ضوابط و مقررات قابل بررسی است.
۱- تمامی مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی که زیر نظر آکادمی علوم چین در هر زمینه ای فعالیت می نمایند، برای اخذ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی که بعضاً تحصیلات تکمیلی می باشند، مورد تایید و قابل ارزشیابی می باشند.
۲- تمامی موسسات و کالج های زبان وابسته به دانشگاه های معتبر و مورد تایید چین، مورد تایید بوده و مدارک صادره از آنها قابل بررسی و ارزشیابی است.

جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ چین
مدارک شرایط ارزشیابی
Associate 2 یا ۳ سال تحصیل بعد از دوره متوسطه کاردانی
Bachelor 4 تا ۵ سال تحصیل در دانشگاه های معتبر بعد از دوره متوسطه کارشناسی
Master 2 تا ۳ سال تحصیل در دانشگاه های گروه یک یا دو با داشتن کارشناسی کارشناسی ارشد
Doctor
(Ph.D.)
۳ سال تحصیل همراه با رساله در دانشگاه های گروه یک بعداز کارشناسی ارشد دکتری

ظوابط و ارزشیابی متقاضیان تحصیل در چین که شروع تحصیل آنان بعد از شهریور ۱۳۹۲ باشد

گروه الف(ممتاز)

۱٫ Fudan University
۲٫ Nanjing University
۳٫ Peking University
۴٫ Shanghai Jiao Tong University
۵٫ Sun Yat-sen University
۶٫ Tsinghua University
۷٫ University of Science and Technology of China
۸٫ Zhejiang University

گروه ب(خوب)

۱٫ Beihang University (former BUAA)
۲٫ Beijing Foreign Studies University
۳٫ Beijing Institute of Technology
۴٫ Beijing Jiaotong University
۵٫ Beijing Normal University
۶٫ Beijing University of Chinese Medicine
۷٫ Beijing University of Posts and Telecommunications
۸٫ Beijing University of Technology
۹٫ China Agricultural University NA
۱۰٫ Dalian University of Technology
۱۱٫ East China Normal University
۱۲٫ Harbin Institute of Technology
۱۳٫ Huazhong University of Science and Technology
۱۴٫ Jilin University
۱۵٫ Nankai University
۱۶٫ Renmin (People’s) University of China
۱۷٫ Shandong University
۱۸٫ Shanghai University
۱۹٫ Sichuan University
۲۰٫ Southeast University
۲۱٫ Tianjin University
۲۲٫ Tongji University
۲۳٫ University of Electronic Science and Technology of China
۲۴٫ University of Science and Technology Beijing
۲۵٫ Wuhan University
۲۶٫ Xiamen University
۲۷٫ Xi’an Jiaotong University

دیدگاه ها بسته شده اند.