شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

چگونه مکان تجاری در ترکیه دائر کنیم ؟ چگونه مکان تجاری در ترکیه دائر کنیم ؟

شرائط دائر نمودن مغازه در ترکیه برای اتباع خارجی

متقاضی باید همراه یک شهروند ترک و یا یک وکیل و یا مشاور به وزارت کار مراجعه کند.به دلیل اینکه اگر یکبار درخواست آنها رد شود تا ۵ سال اجازه درخواست مجدد نخواهند داشت.

shoop.jpg2
مراحل کار به شرح زیر میباشد:

۱-متقاضی باید محلی را برای شرکت خود اجاره کند.
۲-متقاضی باید آدرسی در ترکیه داشته باشد که این آدرس در کلانتری محل ثبت شده باشد.
۳-متقاضی باید از اداره پلیس ترکیه کارت مجوز کار بگیرد.
۴-متقاضی بر اساس آدرس محل اقامت خود باید یک شماره مالیاتی بگیرد.
۵-متقاضی برای ثبت شرکت خود باید به اداره مالیات مراجعه کند و گواهینامه ثبت شرکت دریافت کند و اظهار نامه مالیاتی را به ثبت برساند.
۶-متقاضی باید درخواست خود را به سازمان بازرگانی شهر خود ارائه کند.
۷-متقاضی باید شرکت خود را در سازمان بازرگانی به ثبت برساند و ثبت شرکت خود را در روزنامه تجاری چاپ کند.
۸-مراجعه به شهرداری و تسلیم مدارک زیر:
“تبصره :در صورتی که آن شهر،شهرداری نداشته باشد به فرمانداری آن شهر مراجعه کند.”
الف-گواهی ثبت مالیاتی
ب-اجاره نامه محل شرکت
ج-لیست کسانی که حق امضا دارند(در بعضی موارد این لیست باید به تائید دفاتر رسمی برسد)
د-روزنامه تجاری
ه-فرم اظهار نامه
و-تائیدیه امنیتی برای جلوگیری از آتش سوزی که باید از شهرداری اخذ شود.

دیدگاه ها بسته شده اند.