شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

زبان روسی زبان روسی

studentvisa-ir-zanab-rossi

زبان روسی (به روسی: русский язык، تلفظ: روسکیی ییزیک) پرگوینده‌ترین زبان اروپا
روسی زبان مادری حدود ۱۴۵ میلیون نفر است و ۱۱۰ میلیون نفر آن را به عنوان زبان دوم می‌دانند. با این حساب این زبان هشتمین زبان پرمتکلم جهان است.
روسی زبان رسمی کشور روسیه و یکی از زبان‌های رسمی کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، و جمهوری خودمختار کریمه، و همچنین یکی است.

اسم در زبان روسی از سه جنس تشکیل شده است
۱٫ مذکر мужского рода
۲٫ مونث женского рода
۳٫ خنثی среднего рода
که هر کدام دارای پایانه های مشخصی می باشند …
مذکر мужского рода
на согласный паспорт, журнал, компьютер
на -Й музей
на -Ь словарь

مونث женского рода
на -А страна, газета, виза
на -Я фамилия
на -Ь площадь

خنثی среднего рода
на -О письмо, яблоко
на -Е море, кафе

СРЕДНИЙ РОД
ОНО ЖЕНСКИЙ РОД
ОНА МУЖСКОЙ РОД
ОН
письмо
яблоко
море
кафе страна
газета
виза
фамилия
площадь паспорт
журнал
компьютер
музей
словарь
افعال نوع اول : ать ять
Читать
Я Читаю Мы Читаем
Ты Читаешь Вы Читаете
Он/Она Читает Они Читают
افعال نوع دوم : еть ить
طریقه صرف :
Говорить
Я говорю Мы говорим
Ты говоришь Вы говорите
Он/Она говорит Они говорят
نکته:
افعال نوع دوم در صورتی که در پایان قبل از مصدری حرو فی همچون Ч Ж Ш Щبیاید در صرف اول شخص مفرد به جای ю از у استفاده می شود
و در صرف سوم شخص جمع به جای ят ازат استفاده می گردد

Я Учу Мы Учим

نکته:
افعال نوع دوم در صورتی که در پایان قبل از پایانه مصدری حروفی همچون М В Б П بیاید در صرف اول شخص مفرد از حرف کمکی Л استفاده می شود
Любить
Я Люблю Мы Любим
Ты Любишь Вы Любите
Он/Она Любит Они Любат
منفی کردن :
برای منفی کردن ساختار ها روسی کافی است به اول هر چیز Не اضافه کنیم
Это мой паспорт
Это не мой паспорт
امر :
ساختن افعال امر از مصدر نوع اول مختوم به ать ять دو حرف اخرین ть را خدف کرده و برای امر دوستانه (مفرد) й و برای رسمی ومحترمانه (جمع) йте اضافه می نمایم
Читать ¬¬ Читай
 Читайте
Читайте мой Письмо
Повторять ¬¬ Повторяй
 Повторяйте
Учитель читает текст
Вы Повторяйте
نکته:
ساختن فعل امر از افعال نوع اول بعد از حذف ۵ حرف евать – авать و به انتهای فعل у اضافه و بعد برای دوستانه (مفرد) й و برای رسمی و محترمانه (جمع) йте اضافه می نماییم
зоведавать¬¬  зоведуй
 зоведуйте
зоведуйте кино пожалуйста
طرز ساختن فعل امر از افعال نوع دوم:
برای ساختن امر افعال نوع دوم سه حرف انتهای فعل еть-ить حذف می گردد و بعد برای دوستانه (مفرد) и و برای رسمی و محترمانه (جمع) ите اضافه می گردد.
Говорить  Говори
 Говорите
Говорите по-русски я панимаю
Смотреть  Смотри
 Смотрите
Смотрите филм пожалуйста
نکته:
تعدادی کم از افعال با استفاده از ь یا ьте امرشان ساخته می شود
اگر فعل نوع دوم را صرف کنیم و در اول شخص مفرد اودارنیه (ضربه) در پایانه حرفی قرار نگرفته باشد امر این افعال еть-ить حذف می گردد و بعد برای دوستانه (مفرد) ь و برای رسمی و محترمانه (جمع) ьте اضافه می گردد.
Готов ить  Готовь
Готовьте
ساختن امر غیر مستقیم :
مثل بخواند – بخوانند از کلمه Пусть – Пускай در اول جمله استفاده می شود و فعل را به حالت عادی صرف می کنیم
Пусть Мелика читат
Пускай

Пусть Мелика И Сара читают
Пускай
نکته:
استفاده از Пусть – Пускай در این امر هیچ تفاوتی ندارد.
طرز ساخت زمان گذشته افعالی:
کافی است چه در افعال نوع اول و نوع دوم ть را از انتهای فعل حذف نمایم سپس برای فاعل مذکرЛو برای مونث Ла وبرای خنثیЛо وبرای جمع Ли اضافه نمایم.
مذکر Читать
Я читаю журнал
Я читаЛ журнал
مذکر
Он читеть письмо
Он читаЛ письмо
مونث
Она читеть гозиета
Она читаЛа гозиета
زمان آینده:
طریقه ساخت زمان آینده مرکب استمراری
برای ساخت این گونه از به آینده نیاز به فعل کمکی Быть را صرف می نمایم وقبل از فعل می آورم و فعل را به صورت مصدر می آوریم

Я буду Мы будим
Ты будишь Вы будите
Он/Она будет Они будут

Завтра я буду там
Лара завтра будет там
Мы после завтра будим там
Твои документы после завтра будут там
زمان گذشته فعل بودن (Быть)
پس از حذف ть نثبت به جنسیت آن л-ла-ли-ло میگرد.
مزکر Быть  Был
مونث Быть  Была
جمع Быть  Были
خنثی Быть  Было
Я был там Я была таь
Ты Учишь Вы Учите
Он/Она Учит Они Учат
Учить

۱- حروف بزرگ چاپی

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц

Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
۲- حروف کوچک چاپی

а б в г д е ё ж з и й к л и н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы

ь э ю я

دیدگاه ها بسته شده اند.