شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه فناوری جنوب چین-South china university of technology دانشگاه فناوری جنوب چین-South china university of technology

download (5)

دانشگاه فناوری جنوب چین که به چینی华南理工大学 نامیده می شود در گوانژو پایتخت استان گواندونگ واقع شده است قبلا این دانشگاه با نام موسسه جنوب چین شناخته شد و تاسیس ان در سال ۱۹۵۲ میباشد و یکی از ۳۳ دانشگاه ممتاز چین به شمار می رود و از حمایت مستقیم وزارت اموزش و پرورش چین برخوردار است و دانشجویان واجد شرایط را بورسیه می کند

http://en.scut.edu.cn

Bachlare

School of Architecture School of Arts

School of Automation Science and Engineering

School of Bioscience and Bioengineering

School of Business Administration

School of Chemistry and Chemical Engineering School of Civil and Transportation Engineering

School of Computer Science and Engineering

School of Design

School of Economics and Commerce

School of Electric Power

School of Electronic and Information Engineering

School of Journalism and Communication

School of Light Industry and Food Science

School of Materials Science and Engineering

کارشناسی

دانشکده معماری

دانشکده هنر

دانشکده علوم و مهندسی اتوماسیون

دانشکده علوم زیستی و مهندسی زیستی

دانشکده مدیریت کسب و کار

دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل

دانشکده علوم کامپیوتر و مهندس

دانشکده طراحی دانشکده اقتصاد و بازرگانی

دانشکده برق دانشکده مهندسی برق و اطلاعات

دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات

دانشکده صنعت نور و علوم و صنایع غذایی

دانشکده علوم مواد و مهندسی

Master

School of Architecture School of Arts

School of AutomationScience and Engineering

School of Bioscience and Bioengineering

School of Business Administration

School of Chemistry and Chemical Engineering

School of Civil and Transportation Engineering

School of ComputerScience and Engineering

School of Design

School of Economics and Commerce

School of Electric Power

School of Electronic and Information Engineering

School of Environmental Science and Engineering

School of Foreign Languages School of Law

کارشناسی ارشد

دانشکده معماری

دانشکده هنر

دانشکده علوم اتوماسیون و مهندسی

دانشکده علوم زیستی و مهندسی زیستی

دانشکده مدیریت کسب و کار

دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل

دانشکدهعلوم کامپیوتر و مهندسی

دانشکده طراحی دانشکده اقتصاد و بازرگانی

دانشکده برق

دانشکده مهندسی برق و اطلاعات

دانشکده علوم و مهندسی محیط زیست

دانشکده زبان های خارجی

دانشکده حقوق

Doctora

School of Architecture

School of AutomationScience and Engineering

School of Bioscience and Bioengineering

School of Business Administration

School of Chemistry and Chemical Engineering

School of Civil and Transportation Engineering

School of Electronic and Information Engineering

School of Sciences(Mathematics)

دکترا

دانشکده معماری

دانشکده اتوماسیون و مهندسی

دانشکده علوم زیستی و مهندسی زیستی

دانشکده مدیریت کسب و کار

دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل

دانشکده مهندسی برق و اطلاعات دانشکده علوم (ریاضیات)

دیدگاه ها بسته شده اند.