شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY2

این دانشگاه در سال ۱۹۴۹ به پکن منتقل شد و بعنوان یکی از دانشگاه های مهم ملی در آموزش عالی چین تاسیس شد و در ابتدا به نام آکادمی علوم طبیعی نامیده شد لیکن بعدا بنام دانشگاه صنعتی تغییر نام داد در نوامبر ۱۹۵۱ به عنوان یکی از شانزده دانشگاه مهم در چین توسط دولت مرکزی تعیین شد..

کتابخانه دانشگاه در سال ۱۹۴۰ با نام کتابخانه علوم طبیعی تاسیس شد. وپس از ادغام آن با کتابخانه دانشگاه Zhongfa ، در سال ۱۹۵۲ بنام کتابخانه موسسه فناوری پکن (BIT) شد.

http://english.bit.edu.cn

Graduate Programs

Master Programs

School of Aerospace Engineering
Mechanics☆English
o Material and Structural Mechanics
o Dynamics and Control
o Aerodynamics
• Aviation and Astronavigation Science and Technology
o Flight Vehicle Overall Design
o Flight Dynamics and Control
o Space Vehicle System and Autonomous Technology
o Astronavigation Propulsive Technology
School of Mechatronical Engineering
• Mechanics☆English
o Material and Structure Impact Dynamics
o Computational Dynamics and Engineering Simulation
• Mechanical Engineering☆English
o Simulation and Robotics
o Transducer and Electromechanical Control
• Control Science and Technology
o System Engineering
• Safety Science and Engineering☆English
o Inflammable & Explosive Materials and Safety
o Explosion and Combustion, Theory and Application
o Safety Analyses and evaluation on a System
School of Mechanical Engineering
• Mechanical Engineering
o Vehicle Theory and Technology
o Power-saving Technology and New Energy Application
o Advanced Manufacturing and Production System
o Mechanical Layout Theory and Method
o Transducer and Electromechanical Control
• Power Engineering and Engineering Thermophysics
o Power Machinery System Engineering and Control Theory
o Internal-combustion Engine Flaming, Discharging and Environmental Effect
o Power Machinery Structural Strength and Vibration Noise
o Turbo machine and Hydrokinetics
o Heat/Mass Transfer and Solar Energy Utilization.
• Power Electronics and Electric Drives
o Power Electronics Application and Control Technology
o Theory of Electric Drives in Vehicles
• Communication and Transportation Engineering
o On-vehicle Information and Safe Operation
o Vehicular Fault Diagnosis and Vehicle Safety
• Vehicle Engineering
School of Optoelectronics
• Optical Engineering
o Low-Light-Level, Infrared and Ultraviolet Imaging
o Virtual Reality and Reality-Augmented Technology
o Opto-Electrical Radar, Detection Imaging and Antagonism Technology
o Picture Engineering and Color Science
o Optics Design and Techniques, Photolithography, Photoelectric Precise Instruments
o Opto-Electrical Information Acquiring, Display and Processing
• Instrument Science and Technology
o Study of Optical, Mechanical and Electronic Integration
o Modern Optics, Photoelectric Detection Technology and Instruments
o Opto-Electrical Information Transfer and Processing
o Precision Measurement
• Electronics Science and Technology
o Physical Electronics
School of Information and Electronics
• Electronics Science and Technology
o Circuit and System
o Micro-Electronics and Solid-state Physics
o Computing Electro-Magnetics and Application
o Microwave, Millimeter Wave Circuits and System
• Information and Communication Engineering
o Communication and Information System
o Signal and Information Processing
o Information Security and Countermeasures
o Target Detection and Identification
• Electronics and Communication Engineering☆English
School of Automation
• Control Science and Technology☆English
o Control Theory and Control Engineering
o Pattern Recognition and Intelligent Systems
o Detection Technology and Automatic Equipment
o Systems Engineering
• Electrical Machinery and Appliances
o Machinery Control, Theory and Method
o New Type Machinery and Energy Transform
o Testing and diagnostics of Electrical Appliances
School of Computer Science and Technology
• Computer Science and Technology☆English
o Software Theory and Engineering
o High-Performance Embedded Computing
o Computer Network and safety
o Language Information Processing and Knowledge Engineering
o Intelligent Sense and Media Calculation
o Virtual Reality and Emulation
School of Software
• Software Engineering☆English
School of Material Science and Engineering
• Materials Science and Engineering
o Surface Engineering and Processing
o Low-Dimensional Function Materials
o Biomedical Material
o Flame retardant Materials
School of Chemical Engineering and Environment
• Chemistry Engineering and Technology
o Energy Material Chemistry and Chemical Power Source
o Applied Chemistry
o Chemical Process and Processing Control
o Chemistry Engineering
• Environmental Engineering
o Green Battery and Environment Material Technology
o Techniques for Environmental Pollution Control
o Processing of Old and Useless Battery and Solid Waste as Resource
School of Life Science
• Chemistry Engineering and Technology
o Biochemical Engineering
• Biomedical Engineering
o Biomedical Testing Technology
o Medical biology
o Bio-Photonics Materials
• Pharmacology
o Tumor Immunity Molecular Pharmacology
o Cardiovascular Pharmacology
o Molecular Pharmacology
School of Mathematics
• Mathematics
o Algebraic, Geometry and Analysis
o Differential Equation and Numerical Solution
o Uncertainty Analysis and Statistical Inference
o Control Theory and Engineering Application
o Mathematical Statistics
o Reliability Theory and Application
School of Physics
• Physics
o Solod-State Quantum Device and Quantum Physics Frontier Problem
o Mesoscopic Physics
o Low Dimensional Quantum System Physics
o Stimulative Substance and Photophysics
o Plasma Physics
o Solod-State Quantum Device and Quantum Physics Frontier Problem
School of Chemistry
• Chemistry
o Polymetallic Oxygen Clusters and Supermolecule Chemistry
o Functional Composition Chemistry
o Green Chemistry and Nanochemistry
o Inorganic Synthesis and Preparation Chemistry
o Structure and Nature of Energy Content Composition
o Interface Process Micromechanism and its Spectroscopy
o Theoretical and Calculational Chemistry
School of Management and Economics
• Applied Economics
o Theory and Policy of Industrial Economy
o International Trade and Transnational Operation
o Financial Risk Management
• Management Science and Engineering
o Theory and Method of Decision Making
o Complex System Modeling and Management System Engineering
o System Reliability and Risk Management
o Information Management and Information System
• Business Administration
o Marketing
o Strategic Management and Multinational Operation
o Human Resources Development
o Technology Economics and Technology Evaluation
o Accounting and Investment and Financing Management
• MBA ☆English
School of Humanities and Social Sciences
• Philosophy of Science and Technology
• Political Economy
• Developmental and Educational Psychology
School of Law
• Jurisprudence
• Civil Law and Commercial Law
• Environment and Natural Resources Protection Law
• International Law
School of Foreign Languages
• English Language and Literature
• Linguistics and Applied Linguistics
School of Design and Arts
• Fine Arts
• Artistic Design
Institute of Education
• Pedagogy
o Education Policy and Regulations
o Higher Education Management
o Education Economy and Management
Note: The specialties marked with a “☆English” can be conducted in English.

Doctorate Programs

School of Aerospace Engineering
• Mechanics
o Material and Structural Mechanics
o Dynamics and Control
o Aerodynamics
• Aviation and Astronavigation Science and Technology
o Flight Vehicle Overall Design
o Flight Dynamics and Cotrol
o Space Vehicle System and Autonomous Technology
o Astronavigation Propulsive Technology
School of Mechatronical Engineering
• Mechanics
o Material and Structure Impact Dynamics
o Computational Dynamics and Engineering Simulation
• Mechanical Engineering
o Simulation and Robotics
o Transducer and Electromechanical Control
• Safety Science and Engineering
o Safety Control and Accident Reconstruction
o Inflammable & Explosive Materials and Safety
School of Mechanical Engineering
• Mechanical Engineering
o Vehicle Theory and Technology
o Power-saving Technology and New Energy Application
o Advanced Manufacturing and Production System
o Mechanical Layout Theory and Method
o Transducer and Electromechanical Control
• Power Machinery and Engineering
o Power Machinery Structural Strength and Vibration Noise
o Power Machinery System Engineering and Control Theory
o Internal-combustion Engine Flaming, Discharging and Environmental Effect
o Turbo machine and Hydrokinetics
• Vehicle Operation Engineering
o On-vehicle Information Theory and Technology
o Vehicular Fault Diagnosis Theory and Technology
School of Optoelectronics
• Optical Engineering
o Low-Light-Level, Infrared and Ultraviolet Imaging
o Virtual Reality and Reality-Augmented Technology
o Opto-Electrical Radar, Detection Imaging and Antagonism Technology
o Picture Engineering and Color Science
o Optics Design and Techniques, Photolithography, Photoelectric Precise Instruments
o Opto-Electrical Information Acquiring, Display and Processing
• Instrument Science and Technology
o Study of Optical, Mechanical and Electronic Integration
o Modern Optics, Photoelectric Detection Technology and Instruments
o Opto-Electrical Information Transfer and Processing
o Precision Measurement
• Electronics Science and Technology
o Physical Electronics
School of Information and Electronics
• Electronics Science and Technology
o Circuit and System
o Micro-Electronics and Solid-state Physics
o Computing Electro-Magnetics and Application
o Microwave, Millimeter Wave Circuits and System
• Communication and Information Engineering
o Communication and Information System
o Signal and Information Processing
o Information Security and Countermeasures
o Target Detection and Identification
School of Automation
• Control Science and Technology
o Control Theory and Control Engineering
o Pattern Recognition and Intelligent Systems
o Detection Technology and Automatic Equipment
o Systems Engineering
School of Computer Science and Technology
• Computer Software and Theory
o High-Performance Embedded Computing
o Software Theory and Engineering
o Intelligent Software Technology
• Computer Applied Technology
o Computer Network and safety
o Human-Computer Interaction and Media Calculation
o Intelligent Information Processing
School of Material Science and Engineering
• Materials Science and Engineering
o Theory and Techniques of Surface Finishing
o Functional High Polymer
o Physics and Chemistry of Low-Dimensional Materials
School of Chemical Engineering and Environment
• Chemistry Engineering and Technology
o Chemical Engineering
o Chemical Process and Techniques
o Catalysis Material and Fuel Chemistry
o Energy Material Chemistry and Chemical Power Source
o Applied Chemistry
o Organic Synthesis and Pharmaceutical
• Environmental Engineering
o Green Battery and Environment Material Technology
o Techniques for Environmental Pollution Control
o Processing of Old and Useless Battery and Solid Waste as Resource
School of Life Science
• Biochemical Engineering
o Medical Biological Technology
o Bio-Medicine Detection technology
• Chemistry Engineering and Technology
o Biological Chemistry
School of Mathematics
• Mathematics
o Algebraic, Geometry and Analysis
o Differential Equation and Numerical Solution
o Uncertainty Analysis and Statistical Inference
o Control Theory and Engineering Application
• Statistics
o Mathematical Statistics
o Reliability Theory and Application
School of Physics
• Theoretical Physics
o Solod-State Quantum Device and Quantum Physics Frontier Problem
o Mesoscopic Physics
• Condensed Matter Physics
o Low Dimensional Quantum System Physics
o Stimulative Substance and Photophysics
o Plasma Physics
o Solod-State Quantum Device and Quantum Physics Frontier Problem
School of Chemistry
• Chemistry
o Inorganic Syntheses and Materials
o Molecular Design, Structure Regulation of Nano-Materials
o Design, Systheses,and Performance of Organic & Biological Functional Molecules
o Electrochemistry and Gree Catalysis
o Spectrum Analysis and Chemical & Biological Sensing
o Chemistry Micro-process and Theoretical Design of Biological Functional Molecules
School of Management and Economics
• Management Science and Engineering
o Theory and Method of Decision Making
o Complex System Modeling and Management System Engineering
o System Reliability and Risk Management
o Information Management and Information System
• Corporate Management
o Technological Innovation Management, Investment and Financing
o Enterprise Strategy and Multinational Operation
o Theory and Method of Modern Enterprise Management
o Organization Behavior and Human Resource Management
Institute of Education
• Pedagogy
o Education Policy and Regulations
o Higher Education Management
o Education Economy and Management

برنامه های تکمیلی:

 

رشته های کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی هوا و فضا
مکانیک ☆ انگلیسی
مواد و مکانیک سازه
دینامیک و کنترل
علم مربوط به حرکت اجسام در گازها و هوا
حمل و نقل هوایی و فضانوردی علم و فناوری
پرواز خودرو طراحی کل
دینامیک و کنترل پرواز
سیستم خودرو فضا و تکنولوژی خودمختار
فناوری ستارهنوردی بیرون ریزنده
دانشکده مهندسی Mechatronical،
مکانیک ☆ انگلیسی
مواد و ساختار دینامیک ضربه
دینامیک محاسباتی و شبیه سازی مهندسی
مهندسی مکانیک ☆ انگلیسی
شبیه سازی و رباتیک
مبدل و کنترل الکترومکانیکی
علم و تکنولوژی کنترل
مهندسی سیستم
علوم ایمنی و مهندسی ☆ انگلیسی
مواد قابل اشتعال و مواد منفجره و ایمنی
انفجار و احتراق، تئوری و کاربرد
تجزیه و تحلیل ایمنی و ارزیابی در سیستم
دانشکده مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
تئوری و فناوری خودرو
قدرت صرفه جویی فن آوری و کاربرد انرژی جدید
تولید پیشرفته و سیستم تولید
طرح بندی نظریه مکانیک و روش
مبدل و کنترل الکترومکانیکی
مهندسی برق و مهندسی Thermophysics
ماشین آلات قدرت مهندسی سیستم ها و تئوری کنترل
موتور احتراق داخلی را شعله ور، تخلیه و اثر زیست محیطی
ماشین آلات برق قدرت سازه و لرزش سر و صدا
دستگاه توربو و Hydrokinetics
حرارت / انتقال جرم و استفاده از انرژی خورشیدی است.
الکترونیک قدرت و درایوهای الکتریکی
کاربرد الکترونیک قدرت و کنترل فناوری
نظریه درایوهای الکتریکی در وسایل نقلیه
ارتباطات و مهندسی حمل و نقل
اطلاعات در مورد خودرو و بهره برداری ایمن
تشخیص گسل های خودرویی و ایمنی خودرو
مهندسی خودرو
دانشکده اپتوالکترونیک
مهندسی نوری
نور کم سطح تصویربرداری، مادون قرمز و ماوراء بنفش
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده فناوری
فناوری رادار OPTO برق، تصویربرداری تشخیص و آنتاگونیسم
تصویر مهندسی و علوم رنگ
طراحی اپتیک و تکنیک، Photolithography، ابزار دقیق فوتوالکتریک
کسب اطلاعات OPTO برق، صفحه نمایش و پردازش
علم و فناوری ابزار
بررسی ادغام نوری، مکانیکی و الکترونیکی
اپتیک مدرن، فناوری تشخیص فوتوالکتریک و ابزار
انتقال و پردازش اطلاعات OPTO برق
اندازه گیری دقیق
علم و تکنولوژی الکترونیک
الکترونیک فیزیکی
دانشکده اطلاعات و الکترونیک
علم و تکنولوژی الکترونیک
مدار و سیستم
میکرو الکترونیک و فیزیک حالت جامد
محاسبه الکترو مغناطیس و کاربرد
های مایکروفر (مایکروویو)، مدارهای امواج میلیمتری و سیستم
مهندسی اطلاعات و ارتباطات
سیستم های اطلاعات و ارتباطات
سیگنال و پردازش اطلاعات
امنیت اطلاعات و اقدامات متقابل
شناسایی و تشخیص هدف
الکترونیک و ارتباطات مهندسی ☆ انگلیسی
دانشکده اتوماسیون
کنترل علم و صنعت ☆ انگلیسی
تئوری کنترل و مهندسی کنترل
تشخیص الگو و سیستم های هوشمند
فناوری تشخیص و تجهیزات اندازه گیری (سنجشی)
مهندسی سیستم
ماشین آلات الکتریکی و لوازم برقی
کنترل ماشین آلات، نظریه و روش
ماشین آلات و انرژی را تبدیل نوع جدید
تست و تشخیص لوازم برق
دانشکده علوم و فناوری کامپیوتر
علوم کامپیوتر و فناوری ☆ انگلیسی
نظریه و مهندسی نرم افزار
عملکرد بالا جاسازی شده محاسبات
شبکه های کامپیوتری و امنیت
زبان پردازش اطلاعات و مهندسی دانش
حس هوشمند و محاسبه رسانه ها
واقعیت مجازی و شبیه سازی
دانشکده نرم افزار
نرم افزار مهندسی ☆ انگلیسی
دانشکده علوم و مهندسی مواد
علم مواد و مهندسی
مهندسی سطح و پردازش
مواد عملکرد پایین بعدی
مواد پزشکی
مواد مقاوم در برابر شعله
دانشکده مهندسی شیمی و محیط زیست
مهندسی شیمی و تکنولوژی
انرژی و شیمی مواد شیمیایی منبع تغذیه
شیمی کاربردی
فرایند شیمیایی کنترل و پردازش
مهندسی شیمی
مهندسی محیط زیست
باتری سبز و محیط زیست تکنولوژی مواد
تکنیک برای کنترل آلودگی محیط زیست
پردازش از باتری های قدیمی و بی فایده و مواد زائد جامد به عنوان منابع
دانشکده علوم زندگی
مهندسی شیمی و تکنولوژی
مهندسی بیوشیمیایی
مهندسی پزشکی
تکنولوژی تست پزشکی
زیست شناسی پزشکی
با Bio-فوتونیک مواد
داروشناسی
تومور ایمنی فارماکولوژی مولکولی
فارماکولوژی قلب و عروق
فارماکولوژی مولکولی
دانشکده ریاضی
ریاضیات
جبری، هندسه و تحلیل
معادلات دیفرانسیل و حل عددی
تجزیه و تحلیل عدم اطمینان و استنتاج آماری
تئوری کنترل و مهندسی نرم افزار
آمار ریاضی
تئوری قابلیت اطمینان و کاربرد
دانشکده فیزیک
فیزیک
Solod خارجه دستگاه کوانتومی و فیزیک کوانتومی مشکل مرزی
مزوسکوپی فیزیک
پایین بعدی سیستم کوانتومی فیزیک
مواد محرک و Photophysics ها
فیزیک پلاسما
Solod خارجه دستگاه کوانتومی و فیزیک کوانتومی مشکل مرزی
دانشکده شیمی
علم شیمی
خوشه اکسیژن (آبدر) و شیمی Supermolecule است است
شیمی ترکیب های تابعی
شیمی سبز و Nanochemistry را
سنتز و شیمی معدنی تهیه
ساختار و ماهیت ترکیب انرژی محتوا
Micromechanism فرآیند رابط و طیف آن
شیمی نظری و محاسبات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
اقتصاد کاربردی
نظریه و سیاست اقتصاد صنعتی
تجارت بین المللی و عملیات فراملی
مدیریت ریسک مالی
علم مدیریت و مهندسی
تئوری و روش تصمیم گیری
مدل سازی سیستم های پیچیده و مهندسی سیستم مدیریت
قابلیت اطمینان سیستم و مدیریت ریسک
مدیریت اطلاعات و سیستم های اطلاعات
مدیریت کسب و کار
بازار یابی
مدیریت استراتژیک و عملیات چند ملیتی
توسعه منابع انسانی
اقتصاد فن آوری و ارزیابی فن آوری
حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی
MBA ☆ انگلیسی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
فلسفه علم و فن آوری
اقتصاد سیاسی
روانشناسی رشد و آموزشی
دانشکده حقوق
فقه
قانون مدنی و قانون تجارت
قانون حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی
حقوق بین الملل
دانشکده زبان های خارجی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبانشناسی و زبان شناسی کاربردی
دانشکده طراحی و هنر
هنرهای زیبا
طراحی هنری
موسسه آموزش و پرورش
تربیت
سیاست آموزش و پرورش و مقررات
مدیریت آموزش عالی
اقتصاد و مدیریت آموزش و پرورش
توجه: تخصص هایی که با “☆ انگلیسی” را می توان به زبان انگلیسی انجام شده است.

برنامه های دکترا:

دانشکده مهندسی هوا و فضا
مکانیک
مواد و مکانیک سازه
دینامیک و کنترل
علم مربوط به حرکت اجسام در گازها و هوا
حمل و نقل هوایی و فضانوردی علم و فناوری
پرواز خودرو طراحی کل
دینامیک پرواز و Cotrol است
سیستم خودرو فضا و تکنولوژی خودمختار
فناوری ستارهنوردی بیرون ریزنده
دانشکده مهندسی Mechatronical،
مکانیک
مواد و ساختار دینامیک ضربه
دینامیک محاسباتی و شبیه سازی مهندسی
مهندسی مکانیک
شبیه سازی و رباتیک
مبدل و کنترل الکترومکانیکی
علوم ایمنی و مهندسی
کنترل ایمنی و بازسازی حوادث
مواد قابل اشتعال و مواد منفجره و ایمنی
دانشکده مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
تئوری و فناوری خودرو
قدرت صرفه جویی فن آوری و کاربرد انرژی جدید
تولید پیشرفته و سیستم تولید
طرح بندی نظریه مکانیک و روش
مبدل و کنترل الکترومکانیکی
ماشین آلات برق و مهندسی
ماشین آلات برق قدرت سازه و لرزش سر و صدا
ماشین آلات قدرت مهندسی سیستم ها و تئوری کنترل
موتور احتراق داخلی را شعله ور، تخلیه و اثر زیست محیطی
دستگاه توربو و Hydrokinetics
عملیات مهندسی خودرو
تئوری و فناوری اطلاعات در مورد خودرو
نظریه تشخیص گسل فضایی و فناوری
دانشکده اپتوالکترونیک
مهندسی نوری
نور کم سطح تصویربرداری، مادون قرمز و ماوراء بنفش
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده فناوری
فناوری رادار OPTO برق، تصویربرداری تشخیص و آنتاگونیسم
تصویر مهندسی و علوم رنگ
طراحی اپتیک و تکنیک، Photolithography، ابزار دقیق فوتوالکتریک
کسب اطلاعات OPTO برق، صفحه نمایش و پردازش
علم و فناوری ابزار
بررسی ادغام نوری، مکانیکی و الکترونیکی
اپتیک مدرن، فناوری تشخیص فوتوالکتریک و ابزار
انتقال و پردازش اطلاعات OPTO برق
اندازه گیری دقیق
علم و تکنولوژی الکترونیک
الکترونیک فیزیکی
دانشکده اطلاعات و الکترونیک
علم و تکنولوژی الکترونیک
مدار و سیستم
میکرو الکترونیک و فیزیک حالت جامد
محاسبه الکترو مغناطیس و کاربرد
های مایکروفر (مایکروویو)، مدارهای امواج میلیمتری و سیستم
مهندسی ارتباطات و اطلاعات
سیستم های اطلاعات و ارتباطات
سیگنال و پردازش اطلاعات
امنیت اطلاعات و اقدامات متقابل
شناسایی و تشخیص هدف
دانشکده اتوماسیون
علم و تکنولوژی کنترل
تئوری کنترل و مهندسی کنترل
تشخیص الگو و سیستم های هوشمند
فناوری تشخیص و تجهیزات اندازه گیری (سنجشی)
مهندسی سیستم
دانشکده علوم و فناوری کامپیوتر
نرم افزار کامپیوتر و تئوری
عملکرد بالا جاسازی شده محاسبات
نظریه و مهندسی نرم افزار
تکنولوژی نرم افزار هوشمند
فناوری کامپیوتر کاربردی
شبکه های کامپیوتری و امنیت
تعامل انسان و کامپیوتر و محاسبه رسانه ها
پردازش اطلاعات هوشمند
دانشکده علوم و مهندسی مواد
علم مواد و مهندسی
تئوری و تکنیک سطحی تکمیل
تابعی پلیمر بالا
فیزیک و شیمی مواد کم بعدی
دانشکده مهندسی شیمی و محیط زیست
مهندسی شیمی و تکنولوژی
مهندسی شیمی
فرآیند شیمیایی و فنون
مواد تجزیه و شیمی سوخت
انرژی و شیمی مواد شیمیایی منبع تغذیه
شیمی کاربردی
سنتز آلی و دارویی
مهندسی محیط زیست
باتری سبز و محیط زیست تکنولوژی مواد
تکنیک برای کنترل آلودگی محیط زیست
پردازش از باتری های قدیمی و بی فایده و مواد زائد جامد به عنوان منابع
دانشکده علوم زندگی
مهندسی بیوشیمیایی
تکنولوژی پزشکی زیستی
تکنولوژی تشخیص زیستی پزشکی
مهندسی شیمی و تکنولوژی
شیمی زمین
دانشکده ریاضی
ریاضیات
جبری، هندسه و تحلیل
معادلات دیفرانسیل و حل عددی
تجزیه و تحلیل عدم اطمینان و استنتاج آماری
تئوری کنترل و مهندسی نرم افزار
ارقام
آمار ریاضی
تئوری قابلیت اطمینان و کاربرد
دانشکده فیزیک
فیزیک نظری
Solod خارجه دستگاه کوانتومی و فیزیک کوانتومی مشکل مرزی
مزوسکوپی فیزیک
فیزیک ماده چگال
پایین بعدی سیستم کوانتومی فیزیک
مواد محرک و Photophysics ها
فیزیک پلاسما
Solod خارجه دستگاه کوانتومی و فیزیک کوانتومی مشکل مرزی
دانشکده شیمی
علم شیمی
سنتز و مواد معدنی
طراحی مولکولی، تنظیم ساختار نانو مواد
طراحی، Systheses، و عملکرد از مولکول های کاربردی آلی و بیولوژیکی
الکتروشیمی و تجزیه درجه
تجزیه و تحلیل طیف و سنجش های شیمیایی و بیولوژیکی
شیمی میکرو فرایند و طراحی نظری از مولکول های بیولوژیکی کاربردی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
علم مدیریت و مهندسی
تئوری و روش تصمیم گیری
مدل سازی سیستم های پیچیده و مهندسی سیستم مدیریت
قابلیت اطمینان سیستم و مدیریت ریسک
مدیریت اطلاعات و سیستم های اطلاعات
مدیریت شرکت
مدیریت نوآوری فنی، سرمایه گذاری و تامین مالی
استراتژی سازمانی و عملیات چند ملیتی
نظریه و روش مدیریت شرکت مدرن
رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
موسسه آموزش و پرورش
تربیت
سیاست آموزش و پرورش و مقررات
مدیریت آموزش عالی
اقتصاد و مدیریت آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده اند.