شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

BEIJING UNIVERSITY OF SCIENCE &TECHNOLOGY BEIJING UNIVERSITY OF SCIENCE &TECHNOLOGY

BEIJING UNIVERSITY OSF SCIENCE &TECHNOLOGY1

دانشگاه علوم و تکنولوزی با حمایت از آموزش و پرورش چین در سال ۱۹۵۲ تاسیس شد و از دانشگاههای برجسته کشور به شمار می رود رشته های تخصصی که در این دانشگاه تدریس می شود اکثرا در زمینه مهندسی و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد همچنین دانشجویان واجد شرایط در این دانشگاه بورسیه می شوند

http://en.ustb.edu.cn

Undergraduate Programs

School of Civil and
Environmental Engineering
Mineral Resources Engineering
Vehicle Engineerin
Construction Environmental and Equipment Engineeringg
Civil Engineering
Environmental Engineering
Safety Engineering
School of Materials Science
and Engineering
Materials Physics
Materials Chemistry
Materials Science and Technologyistry
Inorganic Nonmetallic Materials Engineering
Materials Processing and Control Engineering
School of Mechanical
Engineerin g
Mechanical Engineering and Automation
Industrial Engineering

Industry Design
Design Art

School of Humanities
and Social Science
Public Administration
Ideological Educa Legal Study tion

Graduate Programs

School of Civil and
Environmental Engineering
Mineral Resources Prospecting and Exploration
Mining Engineering
Mineral Processing Engineering
Safety Technology and Engineering
Engineering Mechanics
Vehicle Engineeri ng
Structure Engineering
Geotechnical Engineering
Municipal Engineering
Bridge and Tunnel Engineering
Biochemical Engineering
Environmental Science
Environmental Engineering
General and Fundamental Mechanics
School of Materials Science
and Engineering
Materials Physics and Chemistry
Materialogy
Materials Processing Engineering
School of Mechanical
Engineering
Mechanical Equipment and Control
Logistics Engineering
Artistic Design
Engineering Thermophysics
Chemical Process Equipment
School of Information
Engineering
Computer Systems Organization
Computer Software and Theory
Circuits and Systems
Electromagnetic Field and Microwave Technology
School of Economics
and Management
Tourist Management
International Trade
Financial Engineering
Industrial Economics
School of Foreign Studies
English Language and Literature
Russian Language and Literature
Japanese Language and Literature
Arabic Language and Literature
German Language and Literature

برنامه های کارشناسی
دانشکده عمران و
مهندسی محیط زیست
مهندسی منابع معدنی
مهندسی خودرو
ساخت و ساز محیط زیست و تجهیزات Engineeringg
مهندسی عمران
مهندسی محیط زیست
مهندسی ایمنی
دانشکده علوم مواد
و مهندسی
مواد فیزیک
مواد شیمی
علم مواد و Technologyistry به
مهندسی مواد کانی های غیرفلزی
پردازش مواد و مهندسی کنترل
دانشکده مکانیک
مهندسی گرم
مهندسی مکانیک و اتوماسیون
مهندسی صنایع

طراحی صنعت
هنر طراحی

دانشکده علوم انسانی
و علوم اجتماعی
مدیریت عمومی
ایدئولوژیک آموزش قانونی روش مطالعه

 برنامه های تحصیلات تکمیلی

دانشکده عمران و
مهندسی محیط زیست
منابع و مواد معدنی اکتشاف و اکتشاف
مهندسی معدن
مهندسی فرآوری مواد معدنی
فناوری و مهندسی ایمنی
مهندسی مکانیک
خودرو Engineeri نانوگرم در
مهندسی سازه
مهندسی ژئوتکنیک
مهندسی شهرداری
مهندسی پل و تونل
مهندسی بیوشیمیایی
علوم محیط زیست
مهندسی محیط زیست
مکانیک عمومی و اساسی
دانشکده علوم مواد
و مهندسی
مواد فیزیک و شیمی
Materialogy
مهندسی مواد پردازش
دانشکده مکانیک
مهندسی
تجهیزات و کنترل مکانیکی
مهندسی لجستیک
طراحی هنری
مهندسی Thermophysics
تجهیزات فرایند شیمیایی
دانشکده اطلاعات
مهندسی
سازمان سیستم های کامپیوتری
نرم افزار کامپیوتر و تئوری
مدارات و سیستم ها
میدان الکترومغناطیسی و فناوری های مایکروفر (مایکروویو)
دانشکده اقتصاد
و مدیریت
مدیریت گردشگری
تجارت بین المللی
مهندسی مالی
اقتصاد صنعتی
دانشکده مطالعات خارجی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات روسی
زبان و ادبیات ژاپنی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات آلمانی

دیدگاه ها بسته شده اند.