شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

HoHai University HoHai University

hohai

دانشگاه هو های

درباره دانشگاه
ه۹سال گذشته شاهد ایجاد ، توسعه ، و دستاوردهای قابل توجهی در دانشگاه هوهای بوده ایم . این دانشگاه در حال حاضر دانشگاه جامع دولت و تحت نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش چین است ، رشته مهندسی آب ه عنوان ویژگی متمایز این دانشگاه است از رشته های دیگر مهندسی ، علوم ، مدیریت ، اقتصاد ، حقوق و علوم انسانی است.
این دانشگاه در بخش تحقیقاتی دارای اعتبار بالایی در سطح بین المللی است .
برای آشنایی بیشتر با ویزای تحصیلی دانشگاه هوهای نانجینگ (چین )دربه لینک
Hohai University  مراجعه فرمایید.

رشته های دانشگاه

◆ School of Law

◆ Graduate School

◆ Business School

◆ College of Sciences

◆ College of Environment

◆ College of Public Administration

◆ Department of Physical Education

◆ Business School (Changzhou Campus)

◆ College of Mechanics and Materials

◆ College of Earth Science and Engineering

◆ College of Hydrology and Water Resources

◆ College of Foreign Languages and Cultures

◆ College of Energy and Electrical Engineering

◆ College of Computer and Information Engineering

◆ College of Civil and Transportation Engineering

◆ College of Mechanical and Electrical Engineering

◆ College of Harbor,Coastal and Offshore Engineering

◆ College of Water Conservancy and Hydropower Engineering

◆ College of Computer and Information Engineering (Changzhou Campus)

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی هیدرولوژی و منابع آب
محیط زیست و منابع برنامه ریزی شهری و روستایی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
مهندسی آب
مهندسی هیدرولیک برق آبی
مهندسی انرژی حرارتی و برق
مهندسی لنگرگاه، راه آبی، ساحلی
مهندسی حمل و نقل وترافیک
فناوری دریایی
مهندسی عمران
مهندسی مکانیک
مهندسی سیستم اطلاعات جغرافیایی
مهندسی زمین شناسی
مهندسی محیط زیست
علوم محیط زیست
مهندسی آب و فاضلاب
اتوماسیون
مهندسی برق و اتوماسیون آن
مهندسی الکترونیک و اطلاعات
مهندسی مکانیک و اتوماسیون
مهندسی متال و مواد
طراحی صنعتی
رسانه های دیجیتال هنر
علوم کامپیوتر و فناوری
مهندسی مخابرات
علم الکترونیک و فن آوری
مدیریت بازرگانی
مهندسی مدیریت
مدیریت منابع انسانی
اقتصاد و تجارت بین المللی
امور مالی شرکت
حسابداری
بازار یابی
مدیریت اطلاعات و سیستم
کسب و کار الکترونیکی
علم اقتصاد
آموزش ایدئولوژیک و سیاسی
کار و تامین اجتماعی
رادیو و تلویزیون و
رسانه های گروهی و روزنامه نگاری
ریاضیات و ریاضیات کاربردی
فیزیک کاربردی
اطلاعات و علوم محاسباتی
زبان انگلیسی
مهندسی آبیاری و زهکشی
حفاظت و مهندسی علوم کشاورزی
حقوق مدیریت MBA
کشاورزی آب خاک و مهندسی *
زمین کشاورزی و مهندسی محیط زیست و انرژی
کشاورزی برق و اتوماسیون
ریاضیات کاربردی *
پل و تونل و مهندسی ؛
کارتوگرافی و سیستم اطلاعات جغرافیا
مواد مهندسی عمران
کامپیوتر کاربردی فناوری *
نرم افزار کامپیوتر و تئوری *
تئوری کنترل و مهندسی کنترل
مدیریت شرکت
فناوری تشخیص صورت و تجهیزات اتوماتیک
پیشگیری از حوادث و کاهش مهندسی و مهندسی حفاظتی
محیط زیست هیدرولیک *
آموزش تئوری مارکسیستی و آموزش و پرورش در ایدئولوژی و سیاست
مهندسی و مدیریت پروژه
مهندسی مکانیک
زبان و ادبیات انگلیسی
مهندسی محیط زیست *

علوم محیط زیست *
سرمایه گذاری
مالی و مهندسی
مکانیک سیالات *
ریاضیات اساسی *
ژئودزی و نقشه برداری و مهندسی
و فناوری اطلاعات
مهندسی زمین شناسی *
مهندسی ژئوتکنیک *
علوم آبهای زیرزمینی و مهندسی *
لنگرگاه ، ساحلی و دریایی و مهندسی *
حرارت ، گاز ، تهویه و تهویه مطبوع مهندسی
آموزش عالی
هیدرولیک و برق قدرت مهندسی *
هیدرولیک و دینامیک رودخانه *
هیدرولیک و مهندسی سازه *
هیدرولوژی و منابع آب *
اقتصاد صنعتی
حسابداری
مدیریت اطلاعات و تجارت الکترونیکی
تجارت بین المللی *
چشم انداز محیط زیست
علوم مدیریت و مهندسی *
مواد پردازش و مهندسی
اندازه گیری و تست فن آوری و ابزار
طراحی مکانیکی و تئوری
ساخت مکانیک و اتوماسیون
مهندسی مکاترونیک
شهرداری و مهندسی
اقتصاد ملی
شناختن الگو و سیستم های هوشمند
فلسفه علم و صنعت
فتوگرامتری و سنجش از راه دور
اقیانوس شناسی فیزیکی *
الکترونیک قدرت و درایوهای قدرت
سیستم برق و اتوماسیون آن
کمی اقتصاد
اقتصاد منطقه ای
محیط زیست و منابع در مناطق ساحلی *
قانون حفاظت ازعلوم محیط زیست و منابع طبیعی سیگنال و پردازش اطلاعات
جامعه شناسی
مکانیک جامدات *
مهندسی سازه *
اقتصاد فناوری و مدیریت
برنامه ریزی حمل و نقل و مدیریت
حفاظت آب شهری
امنیت وبحران آب * مهندسی کشاورزی آب خاک *
پل و تونل و مهندسی
مهندسی مواد عمران
پیشگیری از حوادث و کاهش مهندسی و مهندسی حفاظتی
محیط زیست هیدرولیک *
مهندسی و مدیریت پروژه
مهندسی مکانیک
مهندسی محیط زیست *
علوم محیط زیست *
مهندسی مالی
مهندسی ژئودزی و نقشه برداری
مهندسی زمین شناسی *
مهندسی ژئوتکنیک *
علوم آبهای زیرزمینی و مهندسی *
مهندسی ساحل بندر و سازه های دریایی و *
مهندسی حرارت، گاز، تهویه و تهویه مطبوع
مهندسی هیدرولیک و برق آبی *
هیدرولیک و دینامیک رودخانه *
مهندسی هیدرولیک سازه *
هیدرولوژی و منابع آب *
مدیریت اطلاعات و تجارت الکترونیکی
چشم انداز محیط زیست
مهندسی علوم مدیریت *
مهندسی شهری
سیستم برق و اتوماسیون آن
محیط زیست و منابع از مناطق ساحلی *
مهندسی سازه *
اقتصاد فنی و مدیریت *
حفاظت آب شهری
بحران آب و آب امنیتی *
فو ق دکتری
مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی هیدرولیک
مهندسی علوم محیط زیست
سیستم اطلاعات جغرافیایی علوم و فناوری
مدیریت بازرگانی
مهندسی و علوم مدیریت

پاسخی بگذارید