شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

Nanjing Agricultural University Nanjing Agricultural University

a02

درباره دانشگاه
دانشگاه مهندسی کشاورزی نانجینگ در سال ۱۹۰۲ زیر نظر وزارت آموزش تاسیس گردیده است .شعار این دانشگاه ” خلوص، فروتنی، پشتکار و سخاوتمندی ” است و همواره پیشگام در آموزش کاشاورزی مدرن بوده است. این دانشگاه در رنکینگ ۱۰۰دانشگاه برتر چین رده ۳۹ را دارا است.
این دانشگاه دارای بیش از ۲۶۸۰ کارمند ،۱۶ دانشکده ، ۵۶ رشته کارشناسی ،۱۰۶ رشته کارشناسی ارشد ،۶۵ رشته دکتری ،۶ برنامه تخصصی کارشناسی ارشد و ۱۳ برنامه فوق دکتری می باشد.و با یش ز ۱۰۰ دانشگاه همکاری نزدیک دارد. این دانشگاه دارای امکانات بورس از وزارت آموزش چین است .
برای آشنایی بیشتر با ویزای تحصیلی دانشگاه مهندسی کشاورزی نانجینگ (چین )  به  لینک دانشگاه    مراجعه فرمایید.
رشته های دانشگاه
برای آگاهی از لیست رشته های موجود در مقطع کارشناسی Undergraduate Program، کارشناسی ارشد Programs for Master’s Degreeو دکتراPrograms for Doctoral Degree را کلیک کنید.

توجه در جدول ذیل در ستون کارشناسی ارشد و دکتری رشته هایی که در جلوی آن دکتری ذکر شده است در سطح کارشناسی ارشد و دکتری دایر می باشد و رشته هایی که برای آنها فقط دکتری ذکر شده صرفا در سطح دکتری دایر می باشد.بدیهی است که رشته های بدون توضیح نیز صرفا در سطح کارشناسی ارشد ارائه می گردد.

کارشناسی ارشد و دکتری کارشناسی دانشکده

۱٫ Crop Cultivation & Farming دکتری))
۲٫ Crop Genetics & Breeding دکتری))
۳٫ Genetics دکتری))
۱٫ فقط دکتری)) Crop Informatics
۲٫ فقط دکتری)) Eco-agricultural Science and Technology
۴٫ فقط دکتری)) Seed Science & Technology 1. Agronomy
۲٫ RuralRegional Development
۳٫ Statistics Agriculture

۱٫ Animal Genetics, Breeding & Reproduction دکتری))
۲٫ Animal Nutrition & Feed Science دکتری))
۳٫ Aquatic Culture دکتری))
۴٫ Grass Science
۵٫ Hydrobiology دکتری))
۶٫ Special Economic Animal Farming 1. Animal Science
۲٫ Aquatic Culture
۳٫ Grass Science Animal Science and Technology(including College of Fishery)

۱٫ Accounting
۲٫ Agricultural Economics & Management دکتری))
۳٫ Enterprise Management
۴٫ Finance
۵٫ Industrial Economics
۶٫ International Trade
۷٫ Technical Economics & Management
۱٫ فقط دکتری)) Rural Development
۸٫ فقط دکتری)) Rural Finance 1. Accounting
۲٫ Agriculture & Forestry Economics & Management
۳٫ Business Administration
۴٫ Electronic Business
۵٫ Financing
۶٫ International Economics and Trade
۷٫ Marketing Economics & Management

۱٫ Agricultural Bio-environment and Energy Engineering
۲٫ Agricultural Mechanization Engineering دکتری))
۳٫ Mechanic Designing & Theory
۴٫ فقط دکتری)) Agricultural Mechanization Engineering 1. Agricultural Electrification
۲٫ Agricultural Mechanization
۳٫ Automation Technology
۴٫ Electronic Information Science & Technology
۵٫ Industrial Designing
۶٫ Industrial Engineering
۷٫ Logistics Engineering
۸٫ Machinery Design, Manufacture
۹٫ Material Molding and Control Engineering
۱۰٫ Communications and Transportation Engineering

۱٫ Agro-products Processing & Storage Engineering
۲٫ Grain, Oil & Plant Protein Engineering
۳٫ Fermentation Engineering
۴٫ Food Science دکتری))
۵٫ فقط دکتری)) Bioengineering 1. Bio-engineering
۲٫ Food Quality and Safety
۳٫ Food Science and Engineering Food Science and Technology

۱٫ English Linguistics and Literature
۲٫ Japanese Linguistics and Literature 1. English Linguistics and Literature
۲٫ Japanese Linguistics and Literature Foreign Studies

۱٫ Chinese Medicinal Herbs
۲٫ Garden Plants & Ornamental Horticulture
۳٫ Pomology دکتری))
۴٫ Tea Science دکتری))
۵٫ Vegetable Science دکتری))
۶٫ فقط دکتری)) Medicinal Plants
۷٫ فقط دکتری)) Ornamental Horticulture
۸٫ فقط دکتری)) Protected Agriculture 1. Chinese Medicinal
۲٫ Horticulture
۳٫ Landscape Architecture
۴٫ Protected Agriculture and Engineering Horticulture

۱٫ Ecology دکتری))
۲٫ Environment Science
۳٫ Environment Engineering
۴٫ Plant Nutrition دکتری))
۵٫ Soil Science دکتری))
۶٫ فقط دکتری)) Ecology 1. Agricultural Resource and Environment
۲٫ Environment Engineering
۳٫ Environment Science Resources and Environmental Sciences

۱٫ History of Science & Technology دکتری))
۲٫ History on Special Topics
۳٫ Philosophy of Science & Technology
۴٫ Sociology 1. Law
۲٫ Public Services Management
۳٫ Sociology
۴٫ Tourism Management Humanities and Social Sciences:

۱٫ Informatics
۲٫ Library Science 1. Computer Science and Technology
۲٫ Information Management and Information System Information Science and Technology

۱٫ Biochemistry & Molecular Biology دکتری))
۲٫ Botany دکتری))
۳٫ Cyto-biology دکتری))
۴٫ Growth Biology دکتری))
۵٫ Microbiology دکتری))
۶٫ Zoology دکتری))
۱٫ فقط دکتری)) Biotechnology 7. 1. Bio-science
۲٫ Biotechnology Life Sciences

۱٫ Agricultural Chemicals دکتری))
۲٫ Agricultural Entomology & Pest Control دکتری))
۳٫ Plant Pathology دکتری))
۴٫ فقط دکتری)) Plant Quarantine and Bio-safety 1. Ecology
۲٫ Plant Protection Plant Protection

۱٫ Administration
۲٫ Cartology and GIS
۳٫ Educational Economics & Management
۴٫ Land Resources Management دکتری))
۵٫ Population, Resource and Environment Economics 1. Administration
۲٫ Human Resource Management
۳٫ Labor and Social Security
۴٫ Land Resource Management
۵٫ Resources Environment and Rural & Urban Planning Public Administration

۱٫ Applied Chemistry
۲٫ Applied Mathematics
۳٫ Biophysics
۴٫ فقط دکتری)) Land Resources Management Information and Computing Science Science

۱٫ Clinical Veterinary Medicine
۲٫ Preventive Veterinary Medicine دکتری))
۳٫ Theoretical Veterinary Medicine دکتری))
۱٫ فقط دکتری)) Animal Quarantine and Safety of Animal Products
۲٫ فقط دکتری)) Clinical Veterinary Medicine
۴٫ فقط دکتری)) Veterinary Biology 1. Veterinary Medicine
۲٫ Veterinary Pharmacy Veterinary Medicine

International Education

پاسخی بگذارید