شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY

 

 

SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY1

در ماه دسامبر سال ۱۹۴۹ با تاسیس این دانشکده در  شانگهای وابسته به دانشگاه انقلاب مردم شرق چین کار خود راآغاز کرد و به عنوان یکی از اولین موسسات آموزش عالی چین در زبانهای خارجی شکل گرفت , یکی از دانشگاه های ممتاز و درجه یک چین میباشد همچنین این دانشگاه متقاضیان واجد شرایط را بصورت بورسیه پذیرا میباشد.

این دانشگاه شامل چندین دانشکده ازجمله دانشکده  زبان  که زبان های چینی-روسی-ژاپنی-فرانسوی-انگلیسی در آن تدریس می شود  همچنین دارای دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده علوم انسانی نیز می باشد.

Bachelor’ Degree Programs

Accounting

Advertising

Business Administration

Educational Technology

Finance

Information Management

and Information System

International Economy and Trade

International Politics

Internet and New Media

Journalism

Law

Public Relations

Radio and Television Journalism

Arabic

Chinese

English

Dutch

French

German

Greek

Hebrew

Hindi

 کارشناسی

حسابداری

تبلیغات

مدیریت کسب و کار

تکنولوژی آموزشی

سرمایه گذاری

مدیریت اطلاعاتو سیستم اطلاعات

اقتصاد و تجارت بین المللی

سیاست بین الملل

اینترنت و رسانه های جدید

روزنامه نگاری

قانون
روابط عمومی

روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون

عربی

چینی

انگلیسی

هلندی

زبان فرانسه

آلمانی

یونانی

زبان عبری

هندی

 

Master’s Degree Programs

Adult Education

Advertising

Ancient Chinese Literature

Applied Statistics

Arabic Language and Literature

Asian & African Languages and Literatures

Chinese and Foreign Political Institution

Chinese Linguistics and Philology

Communication

Comparative Literature and World Literature

Corporate Management

Curriculum and Teaching Methodology

Diplomacy

Education in Ideology and Politics

Educational Technology

English Language and Literature

European Languages and Literatures

Finance

French Language and Literature

Foreign Linguistics and Applied Linguistics

German Language and Literature

Language Strategy and Policy

International Politics

International Public Administration

International Relations

International Trade

Japanese Language and Literature

Journalism

Linguistics and Applied Linguistics

Modern and Contemporary Chinese Literature

Physical Education

Public RelationsRussian Language and Literature

Spanish Language and Literature

Technology Economy and Management

Translation Studies

Doctoral Programs

Arabic Language and Literature

Diplomacy

English Language and Literature

Asian & African Languages and Literatures

French Language and Literature

Foreign Linguistics and Applied Linguistics

German Language and Literature

International Politics

International Relations

Japanese Language and Literature

Language Strategy and Policy

Middle Eastern Studies

Russian language and Literature

Translation Studies

کارشناسی ارشد

آموزش و پرورش بزرگسالان

تبلیغات

ادبیات چین باستان

آمار کاربردی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات آسیایی و آفریقایی

نهاد سیاسی، چینی و خارجی

زبانشناسی و فقه اللغه چینی

ارتباط
ادبیات تطبیقی ​​و ادبیات جهانی
مدیریت شرکت
برنامه درسی و روش تدریس

دیپلماسی

آموزش و پرورش در ایدئولوژی و سیاست

تکنولوژی آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات اروپایی

سرمایه گذاری

زبان و ادبیات فرانسه

زبانشناسی خارجی و زبانشناسی کاربردی

زبان و ادبیات آلمانی

استراتژی زبان و سیاست

سیاست بین الملل

اداره عامه بین المللی

روابط بین الملل

تجارت بین المللی

زبان و ادبیات ژاپنی

روزنامه نگاری

زبانشناسی و زبان شناسی کاربردی

مدرن و معاصر ادبیات چینی

تربیت بدنی

زبان  عمومی و ادبیات

زبان و ادبیات اسپانیایی

اقتصاد و مدیریت فناوری

مطالعات ترجمه

 دکترا

زبان و ادبیات عربی

دیپلماسی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات آسیایی و آفریقایی

زبان و ادبیات فرانسه

زبانشناسی خارجی و زبانشناسی کاربردی

زبان و ادبیات آلمانی

سیاست بین الملل

روابط بین الملل

زبان و ادبیات ژاپنی

استراتژی زبان و سیاست

مطالعات خاورمیانه

زبان و ادبیات روسی

مطالعات ترجمه

دیدگاه ها بسته شده اند.