شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

Shanghai University Shanghai University

shanghai uni

درباره دانشگاه

دانشگاه شانگهای یکی از ۱۰۰ دانشگاه کلیدی چین در پروژه “۲۱۱” است.این پروژه در بخش شمال غرب شانگهای برای بهبود برنامه های اقتصادی ، مالی ، تجاری حمل و نقل می باشد. این دانشگاه محیطی زیبا ،با امکانات و تجهیزات مناسب و مهمتر از همه دانشکده های درجه اول ، ارائه خوب مطالب، شرایط و محیط زندگی مناسب برای دانشجویان فراهم نموده است. از سال ۱۹۷۶ زمانی که کالج ما شروع به ثبت نام دانشجویان بین المللی نمود تا به حال، بیش از ۱۰،۰۰۰ دانشجویان بین المللی از ۷۴ کشور مطالعات خود را در این دانشگاه به پایان رسانده اند. که علاوه بر یادگیری زبان چینی ، بسیاری از آنها کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا مدرک دکتر در رشته های مختلف را دریافت نموده اند. در سال ۲۰۰۵ در مجموع ۱۶۸۹ دانشجوی بین المللی در این دانشگاه مطالعه می کردند.
برای آشنایی بیشتر با ویزای تحصیلی دانشگاه  به لینک Shanghai University مراجعه فرمایید.

شرایط پذیرش :

حداقل نمره HSK 3.اما برای رشته های که تحت عنوان liberal arts دسته بندی می شوند همچون ” literature & linguistics of Chinese, history, sociology, archival science. ” نموره مورد نیاز HSK 6
این دانشگاه محدودیت سنی عنوان نکرده است.
رشته های دانشگاه
رشته های زبان انگلیسی
Computational Mathematics, Operations Research and Cybernetics, Condensed Physics, Optics, Radio Physics, Solid Mechanics, Precision Instruments and Mechanism, Electric Engineering Theory and New Technology, Materials Science, Electromagnetic and Microwave Technology, Communication and Information System, Computer System Architecture, Computer Software and Theory, Computer Applications

کالجهای دانشگاه

College of Sciences
College of Fine Arts
College of International Business and Management
School of Communication and Information Engineering
School of Mechanical&Electronic Engineering and Automation
School of Life Sciences
School of Film and Television Technology
School of Adult Education
Department of Advertising
Department of Civil Engineering
College of Liberalarts
College of Law
College of Foreign Languages
School of Material Science and Engineering
School of Computer Engineering and Science
School of Environment and Architectural Engineering
School of Intellectual Property Rights
School of Social Science
College of International Communication
Physical Education Department

رشته های کارشناسی :

Finance and Banking Optics *
Industrial Economics Radio Physics
International Trade Organic Chemistry
Sociology Physical Chemistry
Chinese Modern Literature Solid Mechanics
Linguistics and Applied Linguistics Hydrodynamics
Machine Manufacturing and Automation Fine Art
Design Art Mechatronical Engineering
Special History Machine Design and Theory
Computational Mathematics Precision Instruments and mechanism
Measurement Metering and Instruments Applied Mathematics
Operations Research and Cybernetics Material Physics and Chemistry
Condensed Physics Materials Science
Engineering mechanics Chinese Language and Character Science
English Language and Character Science Polymer Chemistry and Physics
Broadcasting Science Food Engineering
Materials Machining Engineering Computer System Architecture
Ferrous Metallurgy Computer Software and Theory
Non-ferrous Metallurgy Computer Application
Electric Machinery and Apparatus Marxist Theory and Ideological Political Education
Power Electronics and Electrical Transmission Applied Chemistry
Electric Engineering Theory and New Technology Environment Engineering
Electric Circuit and System Biomedical Engineering
Micro Electronics and Solid Electronics Management Science and Engineering
Electromagnetic and Microwave Technology Accounting
Communication and Information System Radio &Television Art
Signals and Information Processing informatics
Control Theory and Engineering System Analysis and Integration
Measurement Techniques and Automation Devices General Mechanics and Mechanical Basis
Filming Science Chinese Archaic Literature
Biochemistry Engineering

رشته های کارشناسی ارشد

Mathematics &Applied Mathematics International Economics & Trade
Information and Computing Science Measuring &control Technology and Instrumentations
Applied Physics Information Management& Information System
Electronic and Information Science and Technology Project Management
Microelectronics Business Administration
Applied Chemistry Accounting
Theoreical &applied Machanic Tourism Management
Packaging Engineering General Administration
Sociology Chinese Language & Literature
Archive Science Chinese Language (For Overseas Students)
Radio & Television Science Radio& Television Editing& Directing
Industrial Designing Biomedical Engineering
Economics Computer Science and Technology
Finance and Bank Environment Engineering
Chemical Science and Technology Macromolecular Materials Engineering
Civil Engineering Inorganic Nonmetallic Materials Engineering
Architecture Electronic Science and Technology
Life Engineering Material Physics
Food Science and Engineering Painting
Industrial Engineering Research of Fine Arts
Machine Design Manufacturing and Their Automation Sculpture
Advertising Artistic Designing
Historical English
Japanese Philosophy
Teaching Chinese as a Foreign Language Film and Television Technology
Automation Electronic and Information Engineering
Metallurgical Engineering Electrical Engineering and Automation
Metallic materials Engineering Telecommunications and Engineering

رشته های دکتری

Computational Mathematics Solid Mechanics
Operations Research and Cybernetics Hydrodynamics
Radio Physics Mechatronical Engineering
Sociology General Mechanics and Mechanical Basis
Machine Designing Theory Electromagnetic and Microwave Technology
Material Science Communication and Information System
Ferrous Metallurgy Control Theory and Engineering
Engineering Mechanics Machine Manufacturing and Automation

امکانات دانشگاه

Dormitory , Sports and Recreational Facilities, Transportation, Food, Shopping,
امکانات رایگان برای دانشجویان خارجی
Taxi calling in advance , Airplane tickets confirming , Fax sending within Shanghai
فعالیتهای ورزشی ؛ بازدید از اماکن تاریخی ،و شرکت در مراسم رسمی چین از دیگر امکانات است.

پاسخی بگذارید