شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

South China Normal University South China Normal University

 

download (9)

South China Normal University

نام چینی این دانشگاه: 华南 师范大学 میباشد که متشکل از شاخه های متنوع یادگیری مثل فلسفه اقتصاد،قانون،ادبیات،تاریخ،علم،ومدیریت است .
این دانشگاه ، دارای یک فضای یادگیری مطلوب است و متقاضی واجد شرایط بورسیه میپذیرد.
کتابخانه دانشگاه نرمال دارای مجموعه ای  بیش از ۱۰۰۰۰۰ جلد کتاب است ودر حال حاضر شبکه مدرن الکترونیکی، در حال توسعه است .

http://former.scnu.edu.cn

COLLEGES

School of Chinese Language and Literature
School of History & Culture
College of Continuing Education
School of Politics & Administration
School of Economics & Management
Faculty of Educational Science
School of Foreign Studies
School of Physics & Telecommunication Engineering
School of Life Science
School of Educational Information Technology
School of Physical Education and Sports Science
Department of Tourism Management
School of Computer Science
School of Mathematics
School of Fine Arts
School of Music
School of Geography
School of Public Administration
School of Information and Optoelectronic Science and Engineering
Nanhai College
College of International Culture
School of Law
School of Distance Learning
School of Chemistry and Environment

Phoenix International School

 

کالجها
دانشکده زبان و ادبیات چینی
دانشکده تاریخ و فرهنگ
دانشکده آموزش مداوم
دانشکده سیاست و دولت
دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشکده علوم تربیتی
دانشکده مطالعات خارجی
دانشکده مهندسی فیزیک و مخابرات
دانشکده علوم زندگی
دانشکده فناوری اطلاعات آموزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه مدیریت گردشگری
دانشکده علوم کامپیوتر
دانشکده ریاضی
دانشکده هنرهای زیبا
دانشکده موسیقی
دانشکده جغرافیا
دانشکده مدیریت عمومی
دانشکده اطلاعات و علوم و مهندسی های الکترونیکی
کالج Nanhai
دانشکده فرهنگ بین المللی
دانشکده حقوق
دانشکده آموزش از راه دور
دانشکده شیمی و محیط زیست
مدرسه بین المللی ققنوس

دیدگاه ها بسته شده اند.