شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

Tong Ji University Tong Ji University

tju

درباره دانشگاه

دانشگاه تانگ جی یکی از دانشگاههای پیشرو است که به طور مستقیم زیر نظر وزارت امور خارجه آموزش و پرورش در چین است. این دانشگاه یکی از نهادهای قدیمی و معتبر آموزش عالی در چین است. این دانشگاه به سرعت در تمام جهات بیش از پنجاه سال از زمان تاسیس چین توسعه یافته است.
تاریخ این دانشگاه به ۱۹۰۷ برمی گردد زمانی که دانشکده پزشکی توسط اریش، دکتر آلمانی در شانگهای تاسیس شد. نام تانگ جی نشان دهنده دانشکده هایی است که برنامه های مهندسی در آن گسترش یافته و درحال حاضر به عنوان دانشگاه پزشکی و مهندسی شهرت دارد.
این دانشگاه دارای دانشکده علوم ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشکده مهندسی عمران ، مکانیک دانشکده ، دانشکده علوم و مهندسی محیط زیست است.
برای آشنایی بیشتر با ویزای تحصیلی دانشگاه به لینک  Tongji University   مراجعه فرمایید.

رشته های دانشگاه

شرایط پذیرش : رشته هایی که به زبان انگلیسی است. نمره ۸۰ تافل و یا ۶ آیلس می خواهد یا مدرکی که نشان دهد زبان انگلیسی شما خوب است.

رشته پیشنهادی

Civil Engineering [all degrees]

رشته ها به زبان انگلیسی

Theoretical Physics, Condensed Matter Physics, Acoustics, Optics, Marine Geology, Solid Geophysics, General Mechanics & Mechanics Basis, Solid Mechanics, Engineering Mechanics, Manufacturing Engineering & Automation, Mechanical Design & Theory, Material Physics & Chemistry, Material Science, Material Processing Engineering, Electric Power Electronics & Electric Driving, Circuits & Systems, Signals & Information Processing, Control Theory & Its Engineering, Systematic Engineering, Pattern Recognition & Intelligence System, Computer Software & Theory, Computer Application Technique, History & Theory of Architecture, Architecture Design & Its Theory, Urban Planning & Design, Geotechnical Engineering, Structural Engineering, Municipal Engineering, Heating & Gas Supply, Ventilation & Airconditioning Engineering, Disasters Prevention Engineering, Bridge & Tunnel Engineering, Geodetic Surveying & Surveying Engineering, Map Cartography & Geology information Engineering, Geological Engineering, Road & Railway Engineering, Environmental Science, Environmental Engineering, MBA, Electrical Machinery & Electrical Apparatus, Measurement & Automation Application, Internal Medicine, Surgery, Ontology, Clinical Stomatology, Nutrition and Food Health, Law, Photographic Surveying and Remote Sensing, Hydrology and Water Resource, Computer Architecture, Transportation & Communications Planning & Management
International Master Degree Program in Environmental Management and Sustainable Development International Master Degree Program in Urban Design International Master Degree Program in Enterprise Management International Master Degree Program in Software Engineering International Master Degree Program in Structural Engineering

پاسخی بگذارید