شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

Fudan University Fudan University

دانشگاه  FUDAN  در شانگهای قراردارد.و یکی از معتبر ترین دانشگاههای چین است.این دانشگاه در سال ۱۹۰۵ تاسیس گردیده و در حال حاضر دارای ۴ فضای آموزشی به نامهای :

Handan,Fengliو ZhangjiangوJiangwan  میباشد.

این دانشگاه حدود ۳۰۰۰ دانشجوی خارجی دارد.

رشته هایی که این دانشگاه به دانشجویان خارجی ارایه میکند به قرار زیر است.

رشته های کارشناسی:

 

Department of History

Department of Cultural Heritage and Museum Curation

Law School

School of Journalism

School of Management

School of Mathematics and Science

Department of Chemistry

Department of Environmental Science and Engineering

School of Computer Science

School of Microelectronics

Department of Mechanics and Engineering Science

School of Basic Medicine

School of Pharmacy

School of Nursing

School of International Cultural Exchange

Art Center

Center For Analysis and Measurement

Institute of Radiation Medicine

Center For Historical Geographical Studies

Department of Nuclear Science and Technology

Institute of Developmental Biology and Molecular Science

Department of Tourism

School of Foreign Languages and Literature

School of International Relations and Public Affairs

School of Economics

School of Social Development and Public Policy

Department of Physics

Department of Macromolecular Science

School of Information Science and Technology

School of Software Engineering

Department of Materials Science

School of Life Sciences

School of Clinical Medicine

 

School of Public Health

Department of Social Sciences

Department of Physical Education

Department of Laboratory Animal Science

 

Insititute of Ancient Books Collation and Studies

Research Institute For Higher Education

Institute of Neurobiology

Institute of Neuroscience

National Institute For Advanced Humanistic Studies

Institute of Special Purpose Materials and Equipment Studies

رشته های کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی

Chinese Politics and Diplomacy (2015-12-10)

Chinese Government and Governance (2015-12-10)

Comparative Politics (2015-12-10)

International Public Policy (2015-12-10)

Chinese Language and Culture (2015-12-10)

Chinese Society and Public Policy (2015-12-10)

FLS LL.M. Program in Chinese Business Law (2015-12-10)

Chinese Economy and Finance (2015-12-10)

Chinese History and Culture (2015-12-10)

Chinese Philosophy and Culture (2015-12-10)

Chinese Religious Studies (2015-12-10)

Communication and Media (2015-12-10)

Global Media and Communications (2015-12-10)

International MBA program (2015-12-10)

Software Engineering (2015-12-10)

Europe and Asia in Global Affairs (2015-12-10)

World Economy (Globalization and World Economy) (2015-12-10)

Electronics and Communication Engineering (2015-12-10)

 رشته های دکتری به زبان انگلیسی:

International Politic

Environmental Science

Environmental Engineering

دیدگاه ها بسته شده اند.